Pentru a înțelege cum funcționează sectorului public pentru tineret și provocările pe care le întâmpină, cel mai indicat este să pornim de la un scurt istoric al autorității publice centrale de resort, care a suferit 31 de transformări în ultimii 31 de ani.

Ca urmare a unui proces de diminuare severă a structurilor din cadrul autorității publice centrale responsabile de domeniul tineretului (cu cca. 5 mil. de beneficiari), proces declanșat în ianuarie 2009, până în noiembrie 2021 am fost  în fața unei organigrame care a alocat tineretului o direcție și jumătate. De fapt, Direcția sportul pentru toți și programe pentru tineret doar părea că echilibrează domeniile când, în practică, sportul capacita un procent copleșitor din activitatea acestei structuri. O astfel de alăturare s-a mai întâmplat doar o dată în istoria MTS (august 2012-ianuarie 2013), sub forma Direcției turism sportiv pentru tineret, situație care a fost remediată de îndată ce a fost legal posibil.

În concluzie, această scurtă retrospectivă a dinamicii autorității publice centrale, care s-a reorganizat de 30 de ori în 30 de ani, lămurește nu doar lipsa unei relații asumate de colaborare permanentă și predictibilă cu tinerii și organizațiile de și pentru tineret, ci și incapacitatea ministerului de a prezerva o arhivă unitară a deciziilor, a resurselor elaborate de-a lungul vremii și a analizelor referitoare la impactul programelor desfășurate, care să poată facilita o analiză temeinică a ceea ce poate sta la baza unor concluzii și decizii bine fundamentate, a unor politici coerente și capabile să vină în întâmpinarea nevoilor beneficiarilor principali. Așteptăm astfel, să vedem cum va funcționa TINERETUL în noul minister.

 

1) Sept 1990 - Feb 1992

HG nr.994/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului:

 • Direcția Sinteze și Acte Normative pentru Tineret
 • Direcția Programe Inițiate de Organizațiile de Tineret
 • Direcția Programe în legătură cu Instituțiile Specifice de Tineret
 • Direcția Relații, Schimburi Internaționale
 • Direcția Informare Publică
 • Centrul de Studii și Cercetări pentru Probleme de Tineret (C.S.C.P.T.)
 • Compania Autonomă de Turism pentru Tineret (C.A.T.T.)

2) Feb 1992 - Dec 1992

HG nr.15/1992 de completare și modificare a HG nr.994/1990:

 • Direcția Programe pentru Tineret
 • Direcția Relații cu teritoriul și cu alte instituții
 • Centrul de Studii și Cercetări pentru Probleme de Tineret (C.S.C.P.T.)
 • Editura pentru TINERET și Sport „Editis” (comună cu SPORTUL)
 • Oficiile județene pentru TINERET și sport (comune cu SPORTUL)

Un element de noutate îl constituie înființarea oficiilor județene care aveau compartimente pentru tineret.

3) Dec 1992 - Aug 1994

HG nr.800/1992 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului:

 • Direcția Programe pentru Tineret
 • Direcția Organizare și Sinteză
 • Centrul de Studii și Cercetări pentru Probleme de Tineret (C.S.C.P.T.)
 • Editura pentru TINERET și Sport „Editis” (comună cu SPORTUL)
 • Oficiile județene pentru TINERET și sport (comune cu SPORTUL)

4) Aug 1994 - Iulie 1995

HG nr.462/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului:

 • Direcția Promovarea Programelor Educaționale pentru Tineret
 • Direcția Promovarea Programelor de Parteneriat și Formare Profesională a Tineretului
 • Serviciul Centrul de Informare și Documentare pentru Tineret
 • Centrul de Studii și Cercetări pentru Probleme de Tineret (C.S.C.P.T.)
 • Editura pentru TINERET și Sport „Editis” (comună cu SPORTUL)
 • Direcțiile pentru tineret și sport, județene și a municipiului București (își schimbă denumirea din „oficii”); (comune cu SPORTUL)

5) Iul 1995 - Dec 1995

HG nr.470/1995 pentru modificarea HG nr. 462/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului:

 • Direcția Promovarea Programelor Educaționale pentru Tineret
 • Direcția Promovarea Programelor de Parteneriat și Formare Profesională a Tineretului
 • Direcția Centrul de Informare și Documentare pentru Tineret
 • Centrul de Studii și Cercetări pentru Probleme de Tineret (C.S.C.P.T.)
 • Editura pentru TINERET și Sport „Editis” (comună cu SPORTUL)
 • Direcțiile pentru tineret și sport, județene și a municipiului București (comune cu SPORTUL)

În iulie 1995 (HG nr.491/1995), în subordinea Ministerului Învățământului, prin inspectoratele școlare, se organizează administrațiile permanente ale taberelor școlare județene și a municipiului București – unități de învățământ și educație, cu obiect de activitate constând în organizarea odihnei, instrucției și educației preșcolarilor și elevilor în timpul lor liber, prin baza materială de care dispun. Acestea au personalitate juridică și calitate de ordonatori de credite.

6) Dec 1995 - Ian 1996

HG nr.976/1995 privind înființarea Centrului Român pentru Promovarea Cooperării Europene în domeniul Tineretului -EUROTIN- în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului:

 • Direcția Promovarea Programelor Educaționale pentru Tineret
 • Direcția Promovarea Programelor de Parteneriat și Formare Profesională a Tineretului
 • Direcția Centrul de Informare și Documentare pentru Tineret
 • Centrul de Studii și Cercetări pentru Probleme de Tineret (C.S.C.P.T.)
 • Centrul Român pentru Promovarea Cooperării Europene în domeniul Tineretului (EUROTIN)
 • Editura pentru TINERET și Sport „Editis” (comună cu SPORTUL)
 • Direcțiile pentru tineret și sport, județene și a municipiului București (comune cu SPORTUL)

Administrațiile permanente ale taberelor școlare județene și a municipiului București – în subordinea Ministerului Învățământului, prin inspectoratele școlare.

7) Ian 1996 - Sept 1996

HG nr.8/1996 pentru modificarea HG nr. 462/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului:

 • Direcția Generală Strategia și Dezvoltarea Activității de Tineret
 • Direcția Centrul de Informare și Documentare pentru Tineret
 • Centrul de Studii și Cercetări pentru Probleme de Tineret (C.S.C.P.T.)
 • Centrul Român pentru Promovarea Cooperării Europene în domeniul Tineretului (EUROTIN)
 • Editura pentru TINERET și Sport „Editis” (comună cu SPORTUL)
 • Direcțiile pentru tineret și sport, județene și a municipiului București (comune cu SPORTUL)

8) Sept 1996-Aug 1997

HG nr.823/1996 pentru modificarea și completarea HG nr.462/1994:

 • Direcția Generală Strategia și Dezvoltarea Activității de Tineret
 • Centrul de Informare și Consultanță pentru Tineret (INFOTIN)
 • Centrul Român pentru Promovarea Cooperării Europene în domeniul Tineretului (EUROTIN)
 • Centrul de Studii și Cercetări pentru Probleme de Tineret (C.S.C.P.T.)
 • Direcțiile pentru tineret și sport, județene și a municipiului București (comune cu SPORTUL)

Rămâne în vigoare prevederea referitoare la administrațiile permanente ale taberelor școlare județene și a municipiului București.

9) Aug 1997 - Apr 1999

HG nr.405/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului:

 • Direcția programe sociale și educative pentru tineret
 • Direcția relații cu organizații de tineret, de timp liber, organizații neguvernamentale, fundații și direcții județene de tineret și sport
 • Centrul Român pentru Promovarea Cooperării Europene în domeniul Tineretului (EUROTIN)
 • Centrul de Informare și Consultanță pentru Tineret (INFOTIN)
 • Centrul de Studii și Cercetări pentru Probleme de Tineret (C.S.C.P.T.)
 • Direcțiile pentru tineret și sport, județene și a municipiului București (comune cu SPORTUL)

La nivel central în organigrama Ministerului Tineretului și Sportului este înființată o direcție responsabilă de serviciile publice din teritoriu – direcțiile pentru tineret. 

În februarie 1999 se înființează Agenția Națională a Taberelor și Turismului Școlar din România (HG nr.86/1999), prin reorganizarea administrațiilor permanente ale taberelor școlare județene și a municipiului București, în subordinea Ministerului Educației Naționale.

 • Direcția tehnică, programe, protocol

În martie 1999 se înființează Agenția Socială a Studenților (HG nr.120/1999) instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educației Naționale, care are printre atribuțiile sale identificarea infrastructurii aferente taberelor studențești aflate în stațiunile din patrimoniul fostului CC al UTC până în anul 1989 și acționează în vederea recuperării acestora, în condițiile legii (Art.2 alin (1) lit. e). În teritoriu se pot constitui filiale ale acesteia în universități, în alte instituții din coordonarea sau din subordinea MEN, cu acordul prealabil al acestora.

10) Apr 1999 - Iun 1999

HG nr.239/1999 privind organizarea și funcționarea Ministerului tineretului și Sportului:

 • Direcția programe Tineret
 • Direcția sinteză și evaluare
 • Centrul Român pentru Promovarea Cooperării Europene în domeniul Tineretului (EUROTIN)
 • Centrul de Informare și Consultanță pentru Tineret (INFOTIN)
 • Centrul de Studii și Cercetări pentru Probleme de Tineret (C.S.C.P.T.)
 • Direcțiile pentru tineret și sport, județene și a municipiului București (comune cu SPORTUL)

Agenția Națională a Taberelor și Turismului Școlar din România și Agenția Socială a Studenților sunt în subordinea Ministerului Educației Naționale.

11) Iun 1999 - Ian 2001

HG nr.463/1999 privind înființarea Agenției pentru Cooperare Europeană în Domeniul Tineretului:

 • Direcția Programe Tineret
 • Direcția sinteză și evaluare
 • Agenția pentru Cooperare Europeană în Domeniul Tineretului (EUROTIN), prin reorganizarea Centrului EUROTIN
 • Direcția Programe ale Uniunii Europene
 • Direcția Relații Internaționale
 • Serviciul de Informare EURODESK
 • Centrul de Informare și Consultanță pentru Tineret (INFOTIN)
 • Centrul de Studii și Cercetări pentru Probleme de Tineret (C.S.C.P.T.)
 • Direcțiile pentru tineret și sport, județene și a municipiului București (comune cu SPORTUL)

Agenția Națională a Taberelor și Turismului Școlar din România și Agenția Socială a Studenților sunt în subordinea Ministerului Educației Naționale.

12) Ian 2001 - Feb 2002

HG nr.6/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului:

 • Direcția Generală Programe
 • Direcția Generală Relații și Parteneriat
 • Direcția Sinteză și Strategie
 • Direcția Relații Internaționale Tineret
 • Agenția pentru Cooperare Europeană în Domeniul Tineretului (EUROTIN)
 • Direcția Programe ale Uniunii Europene
 • Direcția Relații Internaționale
 • Serviciul de Informare EURODESK
 • Centrul de Informare și Consultanță pentru Tineret (INFOTIN)
 • Centrul de Studii și Cercetări pentru Probleme de Tineret (C.S.C.P.T.)
 • Direcțiile pentru tineret și sport, județene și a municipiului București (comune cu SPORTUL)

Agenția Națională a Taberelor și Turismului Școlar din România și Agenția Socială a Studenților sunt în subordinea Ministerului Educației și Cercetării.

13) Mar 2002 - Iul 2003

HG nr.198/18.02.2002 privind înființarea Agenției Naționale pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor:

 • Direcția Generală Programe
 • Direcția Generală Relații și Parteneriat
 • Direcția Sinteză și Strategie
 • Direcția Relații Internaționale Tineret
 • Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor – ANSIT (C.S.C.P.T. + EUROTIN + INFOTIN):

– Direcția de studii și cercetări pentru probleme de tineret

– Direcția de informare și consultanță pentru tineret INFOTIN

– Direcția pentru sprijinirea inițiativelor tinerilor

– Direcția pentru Cooperare Europeană în Domeniul Tineretului EUROTIN

– Centrele teritoriale ANSIT: Iași, Bistrița, Constanța, Craiova, Brașov, Timișoara

 • Direcțiile pentru tineret și sport, județene și a municipiului București (comune cu SPORTUL)

Agenția Națională a Taberelor și Turismului Școlar din România și Agenția Socială a Studenților sunt în subordinea Ministerului Educației și Cercetării.

14) Iul 2003 - Aug 2003

HG nr.741/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului:

 • Direcția Programe pentru Tineret
 • Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor – ANSIT (C.S.C.P.T. + EUROTIN + INFOTIN):

– Direcția de studii și cercetări pentru probleme de tineret

– Direcția de informare și consultanță pentru tineret INFOTIN

– Direcția pentru sprijinirea inițiativelor tinerilor

– Direcția pentru Cooperare Europeană în Domeniul Tineretului EUROTIN

– Centrele teritoriale ANSIT: Iași, Bistrița, Constanța, Craiova, Brașov, Timișoara

 • Agenția Națională a Taberelor și Turismului Școlar din România
 • Agenția Socială a Studenților
 • Direcțiile pentru tineret și sport, județene și a municipiului București (comune cu SPORTUL)

15) Aug 2003-Mar 2004

(HG nr.912/19.08.2003 pentru modificarea și completarea HG nr.198/2002):

 • Direcția Programe pentru Tineret
 • Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor (ANSIT):

– Direcția de studii și cercetări pentru probleme de tineret

– Direcția de informare și consultanță pentru tineret INFOTIN

– Direcția pentru sprijinirea inițiativelor tinerilor

– Direcția pentru Cooperare Europeană în Domeniul Tineretului EUROTIN

– Direcția pentru activități extrașcolare

– Centrele teritoriale ANSIT: Iași, Bistrița, Constanța, Craiova, Brașov, Timișoara

 • Agenția Națională a Taberelor și Turismului Școlar din România
 • Agenția Socială a Studenților
 • Direcțiile pentru tineret și sport, județene și a municipiului București (comune cu SPORTUL)

16) Mar 2004 - Mai 2005

HG nr.411/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Tineret – în subordinea Guvernului, finanțată prin bugetul Cancelariei Prim-ministrului:

 • Direcția generală programe și relații internaționale
 • Compartimentele pentru tineret
 • Agenția pentru Sprijinirea Studenților:

– Casele de cultură studențești, CCSS TEI

 • Agenția Națională a Taberelor și Turismului Școlar:

– Agențiile teritoriale ale taberelor și turismului școlar

Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor (ANSIT) – funcționează în continuare, dar în subordinea MEN (până în ianuarie 2006)

– Direcția de studii și cercetări pentru probleme de tineret

– Direcția de informare și consultanță pentru tineret INFOTIN

– Direcția pentru sprijinirea inițiativelor tinerilor

– Direcția pentru Cooperare Europeană în Domeniul Tineretului EUROTIN

– Direcția pentru activități extrașcolare

– Centrele teritoriale ANSIT: Iași, Bistrița, Constanța, Craiova, Brașov, Timișoara

Mai 2004: HG nr.801/2004 privind organizarea și funcționarea caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei, instituții publice cu personalitate juridică în subordinea Autorității Naționale pentru Tineret și în coordonarea Agenției pentru Sprijinirea Studenților.

Decembrie 2004: HG nr.2137/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Taberelor și Turismului Școlar și a agențiilor teritoriale ale taberelor și turismului școlar) – ANTTS se subordonează Autorității Naționale pentru Tineret.

 • Serviciul programe, parteneriat extern
 • Direcția formare și perfecționare – Centrul metodologic

17) Mai 2005 - Ian 2006

HG nr.384/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Tineret:

 • Direcția de programe recreative și divertisment pentru tineret
 • Direcția pentru programe comunitare în domeniul tineretului
 • Direcția programe pentru tineret, informare, cooperare și parteneriat cu SAT
 • Direcția de relații internaționale
 • Direcția de strategie și evaluare pentru tineret
 • Agenția pentru Sprijinirea Studenților
 • Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor (ANSIT):

– Direcția de studii și cercetări pentru probleme de tineret

– Direcția de informare și consultanță pentru tineret INFOTIN

– Direcția pentru sprijinirea inițiativelor tinerilor

– Direcția pentru Cooperare Europeană în Domeniul Tineretului EUROTIN

– Direcția pentru activități extrașcolare

– Centrele teritoriale ANSIT: Iași, Bistrița, Constanța, Craiova, Brașov, Timișoara

Se desființează ANTTS (Agenția Națională a Taberelor și Turismului Școlar).

18) Ian 2006 - Mar 2006

HG nr.23/17.01.2006 pentru modificarea și completarea HG nr.198/2002 privind înființarea ANSIT – în subordinea ANT:

 • Direcția programe pentru tineret, informare și parteneriat
 • Direcția de relații internaționale
 • Direcția de studii și cercetări pentru tineret
 • Direcția de programe recreative și divertisment pentru tineret
 • Direcția pentru cooperare europeană în domeniul tineretului EUROTIN
 • Agenția pentru Sprijinirea Studenților
 • Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor (ANSIT) – (HG nr.23/17.01.2006 pentru modificarea și completarea HG nr.198/2002):

– Direcția de studii și cercetări pentru probleme de tineret

– Direcția de informare și consultanță pentru tineret INFOTIN

– Direcția pentru sprijinirea inițiativelor tinerilor

– Direcția pentru activități extrașcolare

– Centrele teritoriale ANSIT: Iași, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Brașov, Timișoara

19) Mar 2006 – Apr 2007

HG nr.297/2006 pentru modificarea și completarea HG nr.384/2005 privind organizarea și funcționarea ANT:

 • Direcția de programe recreative și divertisment
 • Direcția pentru cooperare europeană în domeniul tineretului EUROTIN
 • Direcția programe pentru tineret, informare, cooperare și parteneriat cu SAT
 • Direcția de relații internaționale
 • Direcția de strategie și evaluare pentru tineret
 • Agenția pentru Sprijinirea Studenților
 • Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor (ANSIT):

– Direcția de studii și cercetări pentru probleme de tineret

– Direcția de informare și consultanță pentru tineret INFOTIN

– Direcția pentru sprijinirea inițiativelor tinerilor

– Direcția pentru activități extrașcolare

– Centrele teritoriale ANSIT: Iași, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Brașov, Timișoara

20) Apr 2007 - Ian 2009

HG nr.293/2007 pentru modificarea și completarea HG nr.384/2005 privind organizarea și funcționarea ANT:

 • Direcția de programe recreative și divertisment
 • Direcția pentru programe comunitare în domeniul tineretului (controlează și coordonează activitatea ANPCDEFP (Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale) și, împreună cu Comisia Europeană, monitorizează și supervizează Agenția)
 • Direcția programe pentru tineret, informare, cooperare și parteneriat cu SAT
 • Direcția de relații internaționale
 • Direcția de strategie și evaluare pentru tineret

21) Ian 2009 - Dec 2009

HG nr.1721/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului:

 • Direcția Programe recreative pentru tineret
 • Direcția Generală Programe, proiecte și centre teritoriale pentru tineret
 • Direcția politici pentru Tineret
 • Direcția Generală programe pentru studenți

22) Dec 2009 - Mar 2010

HG nr.1426/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului:

 • Direcția programe, proiecte și centre de agrement pentru tineri
 • Politici publice și strategie
 • Direcția programe pentru studenți
 • Direcția logistică pentru tineri

23) Mar 2010 - Aug 2010

HG nr.81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului – rectificat în 25.03.2010:

 • Direcția informare și programe pentru tineret
 • Direcția tabere pentru tineret
 • Direcția programe pentru studenți
 • Direcția strategii și politici pentru tineret

24) Aug 2010 - Aug 2012

HG nr.859/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului:

 • Direcția pentru tineret
 • Direcția pentru studenți

25) Aug 2012 - Ian 2013

HG nr.133/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului:

Direcția generală tineret va cuprinde:

 • Direcția programe, proiecte și activități pentru tineret
 • Direcția turism sportiv pentru tineret

26) Ian 2013 - Aug 2013

HG nr.11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului:

 • Direcția programe și proiecte pentru tineret
 • Direcția programe și activități pentru studenți
 • Direcția tabere și agrement

27) Aug 2013 - Ian 2016

HG nr.576/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului:

 • Direcția programe și proiecte pentru tineret și studenți
 • Direcția tabere și agrement

28) Ian 2016 - Mai 2017

HG nr.6/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului:

 • Direcția programe și tabere pentru tineret și studenți
 • Direcția strategie și cooperare în domeniul tineretului

29) Mai 2017 - Apr 2020

HG nr.322/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului:

 • Direcția activități pentru studenți și tabere
 • Direcția proiecte și politici pentru tineret

30) Apr 2020 – Nov 2021

HG nr.296/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului:

 • Direcția politici pentru tineret
 • Direcția sportul pentru toți și programe pentru tineret

31) Nov 2021

OUG nr. 121/25.11.2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative: se înființează Ministerul Familiei, TINERETULUI și Egalității de Șanse.

DJST/DSTMB devin Direcțiile Județene pentru Tineret și Direcția pentru Tineret a Municipiului București.