ISTORICUL ȘI SITUAȚIA ACTUALĂ A BAZEI MATERIALE DE TINERET

Baza materială de tineret este una impresionantă și, pe lângă bunurile din domeniul public al statului, autoritatea publică centrală de tineret (fostul Minister al Tineretului și Sportului) sau subordonatele sale de tineret (direcțiile, casele de cultură și complexul Tei), pentru a ajunge la cât mai mulți tineri din România (inclusiv studenți și elevi), și-a desfășurat activitatea atât în bunuri ale statului, cât și în imobile închiriate sau primite cu titlu gratuit. 

Deși Ministerul Tineretului și Sportului nu a avut publicată o listă completă, corectă și actualizată a bazei materiale de tineret, pe baza datelor publice, coroborate cu acte normative deja adoptate sau propuneri de acte normative inițiate de Ministerul Tineretului și Sportului, precum și pe baza unor rapoarte mai vechi întocmite de subordonatele MTS de tineret, noi am alcătuit inventarul de mai jos. 

Introducerea Raportului de audit al performanței cu privire la evoluția și situația patrimoniului taberelor școlare al Curții de Conturi (2014)

În Convenţia cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, s-a stabilit că unul din drepturile copilului este „dreptul la odihnă şi la vacanţă, dreptul de a practica activităţi recreative proprii vârstei sale, de a participa liber la viaţa culturală şi artistică”. România ca membră ONU, s-a angajat să ia toate măsurile legislative, administrative şi de orice altă natură, necesare pentru punerea în aplicare a dreptului recunoscut în convenţia menţionată şi să încurajeze punerea la dispoziţia copiilor a mijloacelor adecvate de petrecere a timpului liber şi de desfăşurare a activităţilor recreative, artistice şi culturale. În acest context, în perioada 1990-2013, instituţiile publice cu atribuţii referitoare la organizarea de activităţi extraşcolare, de vacanţă şi de timp liber pentru copii şi la administrarea bazei materiale în care se realizau acestea au fost următoarele:

Ø Perioada 1990 – 19.07.1995: Conform prevederilor art. 176 al Legii nr. 28/1978 a educaţiei şi învăţământului, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Învăţământului, pe lângă inspectoratele şcolare funcţionau consiliile educaţiei şi învăţământului judeţean şi al municipiului Bucureşti, care aveau ca atribuţie „organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare, a vacanţelor şi timpului liber al preşcolarilor şi elevilor.”

Ø Perioada 20.07.1995 – 17.02.1999: Conform prevederilor HG nr. 491/1995 privind organizarea taberelor, excursiilor, expediţiilor şcolare şi a altor forme de petrecere a timpului liber pentru preşcolari şi elevi, activităţile de vacanţă şi de petrecere a timpului liber pentru preşcolari şi elevi erau organizate de Ministerul Învăţământului, împreună cu inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, cluburile copiilor şi elevilor şi Palatul Naţional al Copiilor. Pentru organizarea acestor activităţi, la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean şi al municipiului Bucureşti funcţionau administraţii permanente ale taberelor şcolare, care aveau ca atribuţie organizarea, în perioada vacanţelor şcolare şi în timpul liber de tabere de odihnă pentru preşcolari, iar pentru elevi tabere de odihnă şi tabere specializate pe discipline de învăţământ sau în diferite domenii ale ştiinţei, tehnicii, artei şi culturii, tabere de pregătire sportivă, cluburi de vacantă, excursii, expediţii şcolare, drumeţii, precum şi manifestări cultural- artistice, tehnico-ştiinţifice, sportiv-turistice şi de educaţie civică.

Ø Perioada 18.02.1999 – 10.05.2005: În temeiul HG nr. 86/1999 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale a Taberelor şi Turismului Şcolar din România s-a creat Agenţia Naţională a Taberelor şi Turismului Şcolar (ANTTS), organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN). Totodată, în subordinea ANTTS, la nivelul fiecărui judeţ s-au înfiinţat agenţii teritoriale ale taberelor şi turismului şcolar, prin reorganizarea administraţiilor permanente ale taberelor şcolare judeţene şi a Municipiului Bucureşti. Conform prevederilor HG nr. 2.137/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Taberelor şi Turismului Şcolar şi a agenţiilor teritoriale ale taberelor şi turismului şcolar, începând cu data de 30.03.2004, ANTTS a trecut în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Tineret (ANT), organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţat prin bugetul Cancelariei Primului – Ministru.

Ø Perioada 11.05.2005 – 12.01.2009: Conform art. 1 alin. 5 din HG nr. 384/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret, ANTTS s-a desfiinţat, iar personalul şi atribuţiile acesteia au fost preluate de către ANT, organ de specialitate al administraţiei publice centrale. În temeiul aceluiaşi act normativ, prin reorganizarea şi preluarea activităţii, a personalului şi a bugetului agenţiilor teritoriale ale taberelor şi turismului şcolar şi a compartimentelor de tineret, care s-au desfiinţat, s-au înfiinţat direcţiile judeţene pentru tineret, ordonatori terţiari de credite în subordinea ANT.

Ø Perioada 13.01.2009 – 08.02.2010: Conform prevederilor HG nr. 1.721/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, atribuţiile şi personalul ANT au fost preluate de Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS). Direcţiile judeţene pentru tineret îndeplineau la nivel teritorial atribuţiile în domeniul taberelor şcolare.

Ø Perioada 09.02.2010 – 18.01.2013: Conform prevederilor HG nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), atribuţiile în domeniul taberelor şcolare au fost preluate de MECTS, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (ANST). Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, organizate ca servicii publice deconcentrate ale ANST, prin preluarea activităţii şi patrimoniului direcţiilor judeţene pentru tineret şi a direcţiilor judeţene pentru sport, asigurau implementarea la nivel judeţean şi la nivelul municipiului Bucureşti a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile sportului şi tineretului.

Ø Perioada 19.01.2013 – 24.11.2021: Atribuţiile în domeniul taberelor şcolare au fost preluate de MTS, conform prevederilor HG nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului. Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret îndeplinesc la nivel teritorial atribuţiile în domeniul taberelor şcolare.

Centre de Agrement

199 de centre de agrement

Sedii ATTTS

25 de sedii ale Agenţiilor Teritoriale ale Taberelor şi Turismului Şcolar, dintre care, 5 sunt baze turistice.

CCS & CCSS TEI

14 case de cultură ale studenților, cărora li se adaugă Complexul Cultural-Sportiv Studențesc „TEI”. 

9 CCS-uri & CCSS TEI își desfășoară activitatea în imobile din domeniul public al statului, administrate de CCS-uri & CCSS TEI (Alba-Iulia, Pitești, Brașov, București, Tei, Craiova, Galați, PEtroșani, Iași).

Centre de Tineret

34 centre de tineret, dintre care 10 își desfășoară activitatea în baza materială de tineret (Brașov, Tg. Jiu, Deva, Iași, Baia Mare, Drobeta Turnu Severin, Tg. Mureș, Suceava, Alexandria, Rm. Vâlcea)

ALBA

CENTRE DE AGREMENT

CA.1. – Centrul de agrement ARIEȘENI (comuna Arieșeni, str. Principală nr.8), nr. MFP 39063-39064, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018

CA.2. – Centrul de agrement ROICA (sat Roica, comuna Galda de Jos), nr. MFP 39065-39070, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018

CA.3. – Centrul de agrement GARDA (sat Garda de Sus), nr. MFP 39071-39072, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.4. – Centrul de agrement ALBAC (comuna Albac), nr. MFP 39074, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.5. – Centrul de agrement ABRUDCentrul este NEFUNCȚIONAL

CA.6. – Centrul de agrement POIANA VADULUI (comuna Poiana Vadului), nr. MFP 39073, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018. Centrul este NEFUNCȚIONAL.

CA.7. – Centrul de agrement ȘUGAG (comuna Șugag), nr. MFP 39075, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.8. – Centrul de agrement ABRUD (oraș Abrud, str. Cetății), nr. MFP 39076, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018

CA.9. – Centrul de agrement TĂUȚI (sat Tăuți, comuna Meteș), nr. MFP 39077, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018. Centrul este NEFUNCȚIONAL

SEDIU PRELUAT DE LA A.T.T.T.S. (Agenția Teritorială a Taberelor și Turismului Școlar)

ATTTS.1. – Sediul ATTTS Alba (str. Gheorghe Pop de Băsești, mun. Alba Iulia) – nr. MFP 39062

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR

CCS.1. – Casa de Cultură a Studenților ALBA IULIA (str. Ardealului nr.1, Alba Iulia), nr. MFP 39080; Teren 1.272 mp

ARAD

CENTRE DE AGREMENT

CA.10. – Tabăra SĂVÂRȘIN, nr. MFP 27265-27278 (clădiri); 145166 (teren 3.506 mp), a fost restituită către persoanele îndreptățite în anul 2005 și scoasă din domeniul public al statului prin HG nr.856/2021

CA.11. – Tabăra PĂULIȘ, nr. MFP 27284-27288 (clădiri), 145168 (teren 19.724 mp), a fost restituită către persoanele îndreptățite în anul 2006 și scoasă din domeniul public al statului prin HG nr.856/2021

CA.12. – Tabăra ILTEU, nr. MFP 27309-27311 (clădiri), 145172 (teren 6.457 mp), a fost restituită către persoanele îndreptățite în anul 2007 și scoasă din domeniul public al statului prin HG nr.856/2021

CA.13. – Tabăra ODVOȘ, nr. MFP 27279-27283 (clădiri), 145167 (6.457 mp), a fost restituită către persoanele îndreptățite în anul 2007 și scoasă din domeniul public al statului prin HG nr.856/2021

CA.14 – Tabăra DEZNA, nr. MFP 27295-27289 (clădiri), 145169 (teren 4.900 mp), a fost restituită către persoanele îndreptățite în anul 2005 și scoasă din domeniul public al statului prin HG nr.856/2021

CA.15 – Centrul de agrement CĂSOAIA, nr. MFP 145171 (teren 54.238 mp), 27303-27308 (clădiri), a fost transmis în administrarea CJ Arad prin HG nr.435/2011

CA.16 – Centrul de agrement MONEASA, nr. MFP 145170 (teren 6.761 mp), 27302, 27297-27301, a fost transmis în administrarea CJ Arad prin HG nr.435/2011

ARGEȘ

CENTRE DE AGREMENT

CA.17. – BAZA TURISTICĂ PITEȘTI (str. Mică nr.1, Pitești), nr. MFP 28253, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr.123/2018

CA.18. – Centrul de agrement CORBENI (comuna Corbeni), nr. MFP 28231-28232 cu valoare de inventar actualizată prin HG nr.123/2018

CA.19. – Centrul de agrement NUCȘOARA (comuna Nucșoara), nr. MFP 28205-28215, 28221 (Pavilion nr.1, Pavilion nr.2, Pavilion nr.3, Pavilion Vila nr.1, Pavilion Vila nr.2 plus anexe), cu valoare de inventar actualizată prin HG nr.123/2018

CA.20. – Centrul de agrement PAULEASCA (comuna Micești, sat Pauleasca), nr. MFP 28243-2849, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr.123/2018. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.21. – Centrul de agrement STOENEȘTI (comuna Stoenești), nr. MFP 28222-28224, 28226-28227 (Vila mică, Vila mare plus anexe), cu valoare de inventar actualizată prin HG nr.123/2018. Centrul este NEFUNCȚIONAL.

CA.22. – Centrul de agrement VALEA MARE (oraș Ștefănești, sat Valea Mare), nr. MFP 28233-28234, 28236-28239, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr.123/2018. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR

CCS.1. – Casa de Cultură a Studenților PITEȘTI (str. Panselelor nr.2, Pitești), nr. MFP 40218-40219

CENTRE DE TINERET

CT.1. – Centrul de Tineret PITEȘTI (str. Stadionului, nr.1)

BACĂU

CENTRE DE AGREMENT

CA.22. – Centrul de agrement SĂLĂTRUC (oraș Dărmănești, str. Uzinei) – prevăzut în Strategie pentru dezvoltarea infrastructurii (ex. POAT 2014-2020, CNI)

CA.23. – Centrul de agrement VALEA BUDULUI (comuna Mărgeni) – prevăzut în Strategie pentru dezvoltarea infrastructurii (ex. POAT 2014-2020, CNI)

CA.24. – Centrul de agrement GEAMĂNA (comuna Zemeș), nr. MFP 35668-35677. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.25. – Centrul de agrement POIANA SĂRATĂ (comuna Oituz), nr. 35678-35680. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.26. – Centrul de agrement VALEA UZULUI (sat Valea Uzului, oraș Dărmănești), nr. MFP 35648-35667 (Cabanele 1-11, plus anexele). Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.27. – Tabăra DĂRMĂNEȘTI, (Palatul Știrbey și Parcul Știrbey) nr. M.F.P 35681-35693 (Vila COSMOS, Vila BRADUL, Vila TROTUȘ, Vila LAPOS, anexe) a fost restituită către persoanele îndreptățite prin OANT nr.683/05.12.2005 Prin OMEC nr.4705/10.10.2002, magazia cu nr. MFP 35631 este transmisă în administrarea IȘJ Bacău pentru Palatul Copiilor.

SEDIU PRELUAT DE LA A.T.T.T.S. (Agenția Teritorială a Taberelor și Turismului Școlar)

ATTTS.2. – Sediul ATTTS Bacău (str. Cuza Vodă, mun. Bacău) – nr. MFP 35630

BIHOR

CENTRE DE AGREMENT

CA.28. –  Clădire internat & Casă de locuit ORADEA (str. Mihai Eminescu nr.11), nr. MFP 36412-36414, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 29/2014 și nr. 172/2018

CA.29. – Tabăra școlară ȘUNCUIUȘ (comuna Șuncuiuș, str. Emil Racoviță nr.13), nr. MFP 36415, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018; prevăzută în Strategie pentru dezvoltarea infrastructurii (ex. POAT 2014-2020, CNI)

CA.30 – Centrul de agrement REMEȚI (comuna Bulz, sat Remeți, str. Principală, nr.327), nr. MFP 36422-36424,cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018

CA.31. – Centrul de agrement BRATCA/VALEA BRĂTCUȚEI (comuna Bratca, nr.516), nr. MFP 36433-36440, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018

CA.32. – Centrul de agrement NUCET (loc. Nucet, str. Republicii, nr.1), nr. MFP 36425-36432, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.33. – Centrul de agrement URVIȘ (sat Urviș, comuna Șoimi), nr. MFP 36419-36421, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018. Centrul este NEFUNCȚIONAL.

CA.34. – Tabăra ROȘIA, nr. MFP 36416-36418, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018, restituită către persoanele îndreptățite în anul 2001, predată în anul 2002 și scoasă din domeniul public al statului prin HG nr.535/2019

CENTRE DE TINERET

CT.2. – Centrul de Tineret ORADEA (Pța. Unirii 2-4)

CT.3. – Centrul de Tineret ȘTEI (Ștei, str. Cuza Vodă, nr.4 – în incinta Casei de Cultură „Miron Pompiliu”)

BISTRIȚA-NĂSĂUD

CENTRE DE AGREMENT

CA.35. – Baza Turistică BISTRIȚA-NĂSĂUD. Baza este NEFUNCȚIONALĂ

CA.36. – Centrul de agrement SÂNGEORZ-BĂI (str. Lalelelor nr.9) – prevăzut în Strategie pentru dezvoltarea infrastructurii (ex. POAT 2014-2020, CNI)

CA.37. – Centrul de agrement COLIBIȚA (sat Colibița, comuna Bistrița Bargăului), nr. MFP 37357 (clădire), 145432 (3.718 mp). Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.38. – Centrul de agrement FIAD (sat Fiad, comuna Telciu), nr. 37359 (clădire), teren (2.662 mp). Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.39. – Centrul de agrement TELCIU (comuna Telciu), nr. MFP 37358 (clădire P+1E), teren 1.918 mp. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.40. – Centrul de agrement VALEA BLAZNEI (sat Valea Blaznei), nr. MFP 37355 (clădire P+1E+M) și 145429 (teren 10.000 mp). Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.41. – Centrul de agrement VALEA MARE (sat Valea Mare), nr. MFP 37356 (clădire P+1E+M), 145431 (3.500 mp). Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.42. – Tabăra SĂRATA, nr. MFP 37353 (clădire), 145428 (teren 19.618 mp), a fost restituită către persoanele îndreptățite în anul 2013 și scoasă din domeniul public al statului prin HG nr.952/2020

SEDIU PRELUAT DE LA A.T.T.T.S. (Agenția Teritorială a Taberelor și Turismului Școlar)

ATTTS.3. – ATTTS Bistrița și Sediu ATTTS (Bdul. Independenței nr.9, mun. Bistrița) – nr. MFP 37352, 145427

ATTTS.4. – Sediul ATTTS – birouri, cazare, nr. MFP 36511, a fost restituită persoanelor îndreptățite în anul 2007 și scoasă din domeniul public al statului prin HG nr.952/2020

CENTRE DE TINERET

CT.4. – Centrul de Tineret BISTRIȚA (str. Vasile Conta nr.1, Bistrița)

BOTOȘANI

CENTRE DE AGREMENT

CA.43. – Centrul de agrement AGAFTON-CODRII DE ARAMĂ (sat Agafton, comuna Curtești), nr. MFP 26987-26991.

CA.44. – Centrul de agrement AGAFTON LUCEAFĂRUL (sat Agafton, comuna Curtești), nr. MFP 26992-27029 (Vilele Covasna 1-6; Căsuțele CALIMERO, COLIBA, CĂPRIOARA, FLIPPER, HĂRNICUȚA, IEPURAȘUL, LEBĂDA, PIEILE ROȘII, STRĂJERII, STELUȚA, DANA, PRICHINDEL, RÂNDUNICA, RADIO VACANȚA, CRUCEA ROȘIE, PUIȘORII NĂZDRĂVANI, MARGARETA, LĂCRĂMIOARA, SILVIA, IULIA; anexe). Centrul este NEFUNCȚIONAL

Terenuri arabile + livadă (comuna Curtești), nr. MFP 120883; 120884

SEDIU PRELUAT DE LA A.T.T.T.S. (Agenția Teritorială a Taberelor și Turismului Școlar)

ATTTS.5. – ATTTS Botoșani (str. Uzinei, mun. Botoșani) – nr. MFP 26986

CENTRE DE TINERET

CT.5. – Centrul de Tineret BOTOȘANI (str. Mihail Kogălniceanu 27 – spațiul aparține Palatului Copiilor Botoșani)

BRAȘOV

CENTRE DE AGREMENT

CA.45. – Centrul de agrement PREDEAL (oraș Predeal, DN1, km148), nr. MFP 96780-96782, 96784-96785, 96787-96789, 96792 (Vilele 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, anexe)

CA.46. – Centrul de agrement BRĂDET (Săcele, DN1A, km 30), nr. MFP 96800-96814 (Cabanele 1-7, anexe). Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.47. – Centrul de agrement SÂMBĂTA DE SUS. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.48. – Centrul de agrement ZIZIN (Str. Principală, Zizin), nr. MFP 96815-96823 (Vilele 1, 4, 5, 7; Cabanele 1, 2, 3; anexe). Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.49. – Centrul de agrement COLONIA SÂMBĂTA DE SUS (sat Sâmbăta de Sus), nr. MFP 96824-96831 (Cabanele 2-6, anexe). Vila 1 (nr. MFP 96823) a fost restituite persoanelor îndreptățite prin Decizia Civilă nr. 127/Ap/08.10.2010 și Protocolul de predare-primire nr. 236/08.11.2012.

CA.50. – Centrul de agrement TIMIȘU DE JOS (sat Timișu de Jos, DN 1, km 165), nr. MFP 96753-96758, 96760-96761 (Vila Centrală, Vila 3, Sală Polivalentă, cabane și alte anexe). Centrul este NEFUNCȚIONAL. Vilele 1 și 4 și anexe au fost restituite persoanelor îndreptățite prin Procesul-verbal nr. 362/10.07.2006 (nr. MFP 96751, 96759, 96762-96763)

CA.51. – Centrul de agrement TIMIȘU DE SUS (sat Timișu de Sus, DN 1, km 154), nr.96765-96767, 96769-96775 (Vilele 2, 3, 4; Cabanele 2, 3, 4; anexe). Centrul este NEFUNCȚIONAL. Vila 5 – nr. MFP 96768 a fost transmisă în administrarea CL al municipiului Brașov prin HG nr.654/2011. Vila 1 – nr. MFP 96764 a fost restituită persoanelor îndreptățite prin OANT nr.629/13.12.2005

CA.52. – Centrul de agrement COLONIA II TIMIȘUL DE SUS, nr. MFP 96776-96779 (Vila 1, Cabana 1, Cabana 2, plus anexe), a fost transmis în administrarea CL al municipiului Brașov prin HG nr.654/2011

CA.53. – Centrul de agrement DÂMBUL MORII, nr. MFP 96793-96797 (Vila 1, Vila 2, Vila 3, Vila 4, plus anexe) a fost transmis în administrarea CL al municipiului Brașov prin HG nr.654/2011

CA.54. – Tabăra TAMINA, nr. MFP 96744, 96745, 96750 (Vila 1, Vila 2, anexe) a fost restituită către persoanele îndreptățite în urma Deciziei Civile nr.834A/2011 a Curții de Apel București și Protocolului de predare-primire nr.169/16.04.2013

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR

CCS.3. – Casa de Cultură a Studenților BRAȘOV (Memorandumului 39) – domeniul public al statului. Corp B din str. Gheorghe Barițiu nr. 17 (nr. MFP 37845) (Imobilul – Casa de Cultură a Studenților Brașov Corp A, din Bdul. Eroilor nr.29 – nr. MFP 37844, a fost restituit către persoanele prin Decizia nr.6.458/2004 a ICCJ și scoasă din domeniul public al statului prin HG nr.535/2019)

CENTRE DE TINERET

CT.6. – Centrul de Tineret BRAȘOV (str. Suișul Castelului nr.1-3)

BRĂILA

CENTRE DE AGREMENT

CA.55. – Centrul de agrement BLASOVA (sat Frecăței, Insula Mare a Brăilei), nr. MFP 34260-34268

CA.56. – Centrul de agrement LACU SĂRAT (stațiunea Lacu Sărat, com. Chișcani), nr. MFP 34269-34280

BUCUREȘTI

CENTRE DE AGREMENT

CA.57. – Centrul de agrement CERNICA (comuna Cernica, sat Căldăraru DN3 km 12+3, jud. Ilfov), nr. MFP 62647-62662. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.58. – Centrul de agrement MOGOȘOAIA (comuna Mogoșoaia, DN7 km25+1, jud. Ilfov), nr. MFP 62638-62646. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.59. – Centrul de agrement PUSTNICUL I (comuna Brănești, DN3 km18+1, Ocolul Silvic Brănești, pădurea Pustnicu, jud. Ilfov), nr. MFP 62604-62614. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.60. – Centrul de agrement PUSTICUL II (comuna Brănești, DN3 km18+1, Ocolul Silvic Brănești, pădurea Pustnicu, jud. Ilfov), nr. MFP 62615-62628. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.61. – Centrul de agrement STEJARUL (sat Pruni, DN6 km22+3, jud. Ilfov), nr. MFP 62629-62637. Centrul este NEFUNCȚIONAL

Deși se află în ILFOV, centrele sunt înregistrate ca fiind administrate de Direcția pentru Tineret a Municipiului București (fosta DSTMB)

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR

CCS.4. – Casa de Cultură a Studenților BUCUREȘTI (Calea Plevnei 61), nr. MFP 40397, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr.825/2018; prevăzut în Strategie pentru dezvoltarea infrastructurii (ex. POAT 2014-2020, CNI)

CCSS.5. – Complexul Cultural-Sportiv Studențesc TEI (str. Oltețului 30), prevăzut în Strategie pentru dezvoltarea infrastructurii (ex. POAT 2014-2020, CNI)

  • Nr. MFP 37234-37251: Teren în suprafață de 120.352 mp (din acte) și măsurată 117.357 mp și total suprafață construită = 10271,78 mp: C1-corp administrativ (S+P+E), construcție din ciment și cărămidă:345,60 mp; C2-hotel, clădire (P+2E): 461,96 mp; C3-hotel-restaurant (S+P+2E): 1137,65 mp; C4-restaurant: 1.525,40 mp; C5-terasă restaurant: 821,79 mp; C6-corp administrativ – popicărie: 494,78 mp; C7-hotel: 501,49 mp; C8-corp administrativ + terasă: 132,92 mp; C9-corp administrativ și Hotel: 154,04 mp; C10-chioșc; C11-terasă: 457 mp; C12-tribună: 426,30 mp; C13-magazie: 199,42 mp; C14-atelier mecanic: 139,58 mp; C15-magazie: 155,52 mp; C16-spălătorie: 276,29 mp; C17-magazie: 37,86 mp; C18-atelier auto: 45,59 mp; C19-magazie: 181,34 mp; C20-magazie: 407,97 mp; C21-corp administrativ + magazie: 492,88 mp; C22-chioșc: 46,09 mp; C23-terasă: 178,57 mp; C24-punct trafo: 21,30 mp; C25-punct acces: 18 mp; C26-punct trafo: 28,60 mp; C27-bar+terasă: 66,85 mp; C28-dușuri+WC: 89,68 mp; C29-magazie: 56,02 mp; C30-magazie: 51,37 mp; C31-punct termic: 98,75 mp; C32-magazie: 83,41 mp; C33-rampă: 67,42 mp; C34-magazie: 63,72 mp; C35-punct acces: 4,69 mp; C37-casa bilete: 34,64 mp; C38-stație pompare: 10,92 mp; C39-punct trafo: 6,64 mp; C40-dușuri+WC: 43,18 mp; C41-stație pompare: 15,51 mp; C42-magazie: 13,34 mp.
  • Nr. MFP 37252-37260 (HG nr. 407/2018): Teren fotbal, rugby, pistă atletism (15.000 mp); Teren minifotbal(4.500 mp); Terenuri de tenis – şase (3.500 mp); Teren tenis (1.200 mp); Teren volei (200 mp); Spaţii verzi (2.000 mp); Plaje (6.000 mp); Alei şi drumuri pietruite (4.500 mp); Garduri împrejmuiri.

BUZĂU

CENTRE DE AGREMENT

CA.62. – Centrul de agrement ARBANAȘI (comuna Berceni, str. Arbanași), nr. 62690-62691, 62694-62709 (Vilele LUCEAFĂRUL, DRUMEȚILOR, CUTEZĂTORII, MIORIȚA, SLĂNIC, PENTELEU, FURU, ȘOIMII, HARTAGU, DOINA, SIRIU, BĂLAȘA; anexe), teren 45.431 mp; Centrul este prevăzut în Strategie pentru dezvoltarea infrastructurii (ex. POAT 2014-2020, CNI).

CA.63. – Centrul de agrement POIANA PINULUI (sat Tisău, comuna Haleș), nr. MFP 62710-62719 (Vilele MĂGURA, ȘOIMII, MIORIȚA, CUTEZĂTORII; anexe), teren 20.996 mp.

CA.64. – Centrul de agrement FISICI (sat Fisici, comuna Bozioru), nr. MFP 62689 (clădire 1080 mp, teren 1000 mp). Centrul este NEFUNCȚIONAL.

CA.65. – Tabăra MONTEORU (sat Monteoru, comuna Merei), nr. MFP 62720-62724, 62726, 62729 (Vilele BRADUL, MONTEORU, anexe) a fost restituită persoanelor îndreptățite, ca urmare a Sentinței Civile nr. 1013/15.10.2012, prin protocolul de predare-primire nr.1599/05.07.2012.

CA.66. – Tabăra HARTAGU (sat Gura Siriului, comuna Siriu), nr. MFP 62688, a fost restituită persoanelor îndreptățite (Sindicatul Învățământului Preuniversitar Buzău), ca urmare a Sentinței Civile nr. 737/10.06.2008, prin protocolul de predare-primire nr.218/04.03.2009.

SEDIU PRELUAT DE LA A.T.T.T.S. (Agenția Teritorială a Taberelor și Turismului Școlar)

ATTTS.6. – ATTTS Buzău (str. Col. Ion Buzoianu, mun. Buzău) – nr. MFP 62687

CENTRE DE TINERET

CT.7. – Centrul de Tineret BUZĂU (str. Mesteacănului 20, mun. Buzău)

CĂLĂRAȘI

CENTRE DE TINERET

CT.8. – Centrul de Tineret CĂLĂRAȘI (str. Flacăra, Călărași)

CARAȘ-SEVERIN

CENTRE DE AGREMENT

CA.67. – Centrul de agrement RÂUL ALB (loc. Reșița Montană, stațiunea Secu), nr. MFP 26847-26849, 145158-145159, 147068-147071 (Cabanele CASTORUL, GOSPODARUL, VICTORIA, SEMENICUL, COCOȘU; anexe), teren 40.336 mp

CA.68. – Centrul de agrement BĂILE HERCULANE – Vila SIMINICEA (loc. Herculane, str. Gării). Centrul este NEFUNCȚIONAL; prevăzut în Strategie pentru dezvoltarea infrastructurii (ex. POAT 2014-2020, CNI)

CA.69. – Centrul de agrement BREBU NOU (comuna Brebu Nou), nr. MFP 26888-26889, 145164, teren 3100 mp. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.70. – Centrul de agrement CIREȘNAIA (oraș Anina, zona Steierdorf), nr. MFP 26858-26866 (Clădirile DOINA, MUGUREL, NR.3, anexe), teren 13.710 mp. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.71. – Centrul de agrement DELINEȘTI (loc. Păltiniș, sat Delinești), nr. MFP 26876-26880 (Vilele 1, 2, anexe), teren 15.134 mp. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.72. – Centrul de agrement JERVANI (Loc. Carașova, zona Dealul Jervani). Centrul este NEFUNCȚIONAL.

CA.73. – Centrul de agrement MACIOVA (comuna Constantin Daicoviciu, sat Maciova 78), nr. MFP 26883-26887. Centrul este NEFUNCȚIONAL.

CA.74. – Centrul de agrement POIANA MĂRULUI (sat Poiana Mărului, comuna Zăvoi), nr. MFP 26855 (Vila 4). Centrul este NEFUNCȚIONAL.

CA.75. – Centrul de agrement VALEA MINIȘULUI (comuna Bozovici, zona Colonie-Valea Timișului), nr. MFP 26870-26875, teren 36.686 mp. Centrul este NEFUNCȚIONAL.

CA.76. – Centrul de agrement VILA KLAUS (comuna Văliug), nr. MFP 26851-26853, 145163 (clădiri + teren 3.967 mp). Centrul este NEFUNCȚIONAL; prevăzut în Strategie pentru dezvoltarea infrastructurii (ex. POAT 2014-2020, CNI).

CA.77. – Centrul de agrement JERVANI (oraș Anina), nr. MFP 26890-26894, teren 5.755 mp. Centrul este NEFUNCȚIONAL.

CA.78. – Cabana CRIVAIA (stațiunea Crivaia, comuna Văliug), nr MFP 104716 și 145415. Cabana este în administrarea CCS Timișoara.

SEDIU PRELUAT DE LA A.T.T.T.S. (Agenția Teritorială a Taberelor și Turismului Școlar)

ATTTS.7. – ATTTS Caraș-Severin (str. Republicii, nr.17, oraș Anina) – nr. MFP 26846

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR

CCS.6. – Casa de Cultură a Studenților REȘIȚA (Pța. Traian Vuia, nr.1-4, Reșița)

CENTRE DE TINERET

CT.9. – Centrul de Tineret „MANSARDA” REȘIȚA (bdul. Alexandru Ioan Cuza, nr. 20)

CLUJ

CENTRE DE AGREMENT

CA.79. – Baza Turistică FIESTA I (Cluj Napoca, str. Nicolae Cristea), nr. MFP 38458, bază de cazare Corp C (P+3E), cu valoare de inventar actualizată prin HG nr.721/2014. Baza turistică a fost dată în folosință gratuită Clubului Sportiv „U-Mobitelco” Cluj-Napoca, persoană juridică de drept privat cu statut de utilitate publică prin HG nr.721/2014 și revocată prin HG nr.248/2018

CA.80. – Baza Turistică SIESTA (Cluj Napoca, str. Nicolae Cristea), nr. MFP 38460, bază de cazare Corp A (S+P+4E), cu valoare de inventar actualizată prin HG nr.721/2014, a fost dată în folosință gratuită Clubului Sportiv „U-Mobitelco” Cluj-Napoca, persoană juridică de drept privat cu statut de utilitate publică prin HG nr.721/2014

CA.81. – Centrul de agrement „Tabăra Școlară LEGHIA”, nr. MFP 38462-38465, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr.70/2012, a fost transferat în administrarea CL al comunei Aghireșu prin HG nr.70/2012

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR

CCS.7. – Casa de Cultură a Studenților CLUJ-NAPOCA (Pța. Lucian Blaga, nr.1-3)

CENTRE DE TINERET

CT.10. – Centrul de Tineret MIHAI VITEAZU (loc. Mihai Viteazu, nr.1017)

CONSTANȚA

CENTRE DE AGREMENT

CA.82. – Centrul de agrement 2 MAI (Str. Gheorghe Bunoiu, Nr.425); prevăzut în Strategie pentru dezvoltarea infrastructurii (ex. POAT 2014-2020, CNI)

CA.83. – Centrul de agrement LUMINIȚA (Eforie Nord); prevăzut în Strategie pentru dezvoltarea infrastructurii (ex. POAT 2014-2020, CNI)

CA.84. – Centrul de agrement NEW PARADISE – EFORIE SUD (Bdul. Republicii, Nr.5), nr. MFP 36517-36521

CA.85. – Centrul de agrement CASA DE PIATRĂ (Str. Republicii, Eforie Sud), nr. MFP 36522. Centrul este NEFUNCȚIONAL.

CA.86. – Centrul de agrement COSTINEȘTI (sat Costinești), nr. MFP 36529-36535, a fost transferat în administrarea CL al comunei Costinești prin HG nr.435/2011

CA.87. – Baza Turistică TUZLA (comuna Tuzla), nr. MFP 36523-36528, a fost transferată în administrarea CL al comunei Tuzla prin HG nr.307/2011

SEDIU PRELUAT DE LA A.T.T.T.S. (Agenția Teritorială a Taberelor și Turismului Școlar)

ATTTS.8. – Sediul ATTTS – birouri, cazare (str. Cuza Vodă nr.39), nr. MFP 36511. În urma Sentinței civile nr. 762/24.05.2007, prin Ordinul nr. 1156/09.10.2006 și prin Protocolul de predare-primire nr. 1904/24.09.2007 s-a restituit persoanelor îndreptățite.

COVASNA

CENTRE DE AGREMENT

CA.88. – Centrul de agrement PĂDURENI (loc. Moacșa, sat Pădureni, nr.62)

CA.89. – Centrul de agrement CRASNA (comuna Sita Buzăului), nr. MFP 37987-37995, prin HG nr.1198/2011 trece în administrarea CJ Covasna

CA.90. – Centrul de agrement COMANDĂU (comuna Comandău), nr. MFP 37998-38019, prin HG nr.1198/2011 trece în administrarea CJ Covasna

CA.91. – Centrul de agrement OZUNCA-BĂI (satele Bățanii Mari, Ozunca-Băi), nr. MFP 38020-38031, prin HG nr.1198/2011 trece în administrarea CJ Covasna

CA.92. – Centrul de agrement ZĂBALA (comuna Zăbala), nr. MFP 37967-37986, prin HG nr.1198/2011 trece în administrarea CJ Covasna

SEDIU PRELUAT DE LA A.T.T.T.S. (Agenția Teritorială a Taberelor și Turismului Școlar)

ATTTS.9. – ATTTS Covasna (str. Dr. Victor Babeș, mun. Sfântu Gheorghe) – nr. MFP 37952

CENTRE DE TINERET

CT.11. – Centrul de Tineret SFÂNTU GHEORGHE (str. Banki Donath nr.25)

CT.12. – Centrul de Tineret VÂLCELE

CT.13. – Centrul de Tineret COVASNA

CT.14. – Centrul de Tineret ÎNTORSURA BUZĂULUI

DÂMBOVIȚA

CENTRE DE AGREMENT

CA.93. – Centrul de agrement COBIA-DUMBRAVA (comuna Cobia), nr. MFP 35802, 35809, 35810, 35813. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.94. – Centrul de agrement VÂNĂTORUL (comuna Moreni), nr. MFP 147.135 (teren 9.965 mp), 35760-35766 (clădiri), a fost scos din domeniul public al statului ca urmare a constatării în instanță a dreptului de proprietate al DJST Dâmbovița; prin HG nr.435/2011 se transmit în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița.

CA.95. – Centrul de agrement CERBUL (comuna Moreni), nr. MFP 147.136 (teren 12.927 mp), 35767-357678 (clădiri), a fost scos din domeniul public al statului ca urmare a constatării în instanță a dreptului de proprietate al DJST Dâmbovița; prin HG nr.435/2011 se transmit în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița

CA.96. – Centrul de agrement CĂPRIOARA (comuna Moreni), nr. MFP 147.137 (teren 19.016mp), 35779-357687 (clădiri), a fost scos din domeniul public al statului ca urmare a constatării în instanță a dreptului de proprietate al DJST Dâmbovița; prin HG nr.435/2011 se transmit în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița

CA.97. – Centrul de agrement STEJARUL (sat Gheboieni), nr. MFP 147.138 (teren 9.918,61 mp), 35790-357697 (clădiri), a fost scos din domeniul public al statului ca urmare a constatării în instanță a dreptului de proprietate al DJST Dâmbovița; prin HG nr.435/2011 se transmit în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița

CA.98. – Tabăra BUCȘANI-DALLES, (comuna Bucșani), nr. MFP 35798-35801. În urma Sentinței Civile nr. 1067/2013, prin Protocolul de predare-primire nr.835/29.05.2014 a fost restituită persoanei îndreptățite.

SEDIU PRELUAT DE LA A.T.T.T.S. (Agenția Teritorială a Taberelor și Turismului Școlar)

ATTTS.10. – ATTTS – teren (Bdul. Carol I, nr.62, mun. Târgoviște), nr. MFP 35759 (teren 2.290 mp). În urma Sentinței Civile nr. 572/07.03.2013 a Tribunalului București, DJST Dâmbovița a scos din evidența financiar-contabilă acest imobil.

DOLJ

CENTRE DE AGREMENT

CA.99. – Baza Turistică CRAIOVA & Youth Hostel GRIFFON (str. Electroputere, nr.21 bis, Craiova), nr. MFP 40077, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018

CA.100. – Centrul de agrement DANUBIU, nr. MFP 151662-151663, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018

CA.101. – Tabăra CALAFAT (mun. Calafat, str. Baba Lupa nr.8), nr. MFP 40079-40080, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018

CA.102. – Tabăra CRAIOVA (mun. Craiova, str. Traian Lalescu), nr. MFP 40077

CA.103. – Tabăra BREASTA (com. Breasta, str. Argentoianu nr.15), nr. MFP 40089, 120868

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR

CCS.8. – Casa de Cultură a Studenților CRAIOVA (str. Eugeniu Carada nr.10), nr. MFP 37117 – construit în anul 1989. Imobilul din str. Eugeniu Carada nr. 10 – corpul vechi – nr. MFP 37116, a fost retrocedat.

CENTRE DE TINERET

CT.15. – Centrul de Tineret CRAIOVA (str. Matei Basarab, nr.18)

CT.16. – Centrul de Tineret GIURGIȚA (comuna Giurgița, str. Dunării nr.143)

GALAȚI

CENTRE DE AGREMENT

CA.104. – Centrul de agrement BUCIUMENI (comuna Buciumeni), nr. MFP 63720-63723, 63725-63728, 145436. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.105. – Centrul de agrement GÂRBOAVELE (pădurea Gârboavele, jud. Galați), nr. MFP 63707, 63710, 63710-63711, 63714, 63717-63718, 121635. Centrul este NEFUNCȚIONAL

SEDIU PRELUAT DE LA A.T.T.T.S. (Agenția Teritorială a Taberelor și Turismului Școlar)

ATTTS.11. – Baza Turistică TINERET GALAȚI – Sediul ATTTS (mun. Galați, str. Portului, nr.57 Bis). Nr. MFP 147067 (Etj.3)

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR

CCS.9. – Casa de Cultură a Studenților GALAȚI (str. Științei, nr.115) – nr. MFP 26752; Clădire nouă (4.725 mp); Teren – 4.812 mp

GIURGIU

CENTRE DE AGREMENT

CA.106. – Tabăra STEJARUL (comuna Frătești, pădurea Bălănoaia), nr. MFP 151664-151670, a fost transmisă în administrarea CL al municipiului Giurgiu prin HG nr.189/2006

CENTRE DE TINERET

CT.17. – Centrul de Tineret GIURGIU (str. Nicolae Droc Barcian, nr.8)

GORJ

CENTRE DE AGREMENT

CA.107. – Centrul de agrement SĂCELU (comuna Săcelu, stațiunea balneoclimaterică Săcelu), nr. MFP 39357-39362, 39364-39373

CA.108. – Tabăra CERNĂDIA (sat Cernădia), nr. MFP 39375, a fost restituită către persoanele îndreptățite în anul 2007 și scoasă din domeniul public al statului prin HG nr.535/2019

CA.109. – Tabăra TISMANA, (loc. Tismana), nr. MFP 39374, a fost transmisă în administrarea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național prin HG nr.1489/2009, apoi a fost transmisă, fără plată, în proprietatea Arhiepiscopiei Craiovei prin HG nr.863/2013

SEDIU PRELUAT DE LA A.T.T.T.S. (Agenția Teritorială a Taberelor și Turismului Școlar)

ATTTS.12. – ATTTS Gorj (str. Victoriei, mun. Târgu Jiu) – nr. MFP 39356

CENTRE DE TINERET

CT.18. – Centrul de Tineret TÂRGU JIU (str. Victoriei nr.132-134)

HARGHITA

CENTRE DE AGREMENT

CA.110. – Centrul de agrement IZVORU MUREȘULUI – VILA HĂȘMAȘ (comuna Voșlăbeni, sat Izvoru Mureșului, str. Principală nr.1). Prin HG nr.370/1996, a fost transmis, fără plată, Complexul de turism pentru tineret „Izvoru Mureșului” (construcții, teren, mijloace fixe și obiecte de inventar) din patrimoniul S.C. „Biroul de Turism și Tranzacții” S.A. în proprietatea publică a statului și în administrarea MTS pentru Centrul Român pentru Promovarea Cooperării Europene în Domeniul Tineretului (EUROTIN), în vederea realizării programului acestui centru, precum și a programului intitulat „Tineretul pentru UNESCO”, la nivel național și internațional. Potrivit anexei, patrimoniul transferat cuprindea 14.871,34 mp (suprafața construită) și 65.921,57 mp (teren aferent).

În anul 2002, prin HG nr.1590/2002, se aprobă înființarea Complexului Sportiv Național „Izvoru Mureșului” și îi este atribuit tot patrimoniul de la tineret (teren 65.921 mp – nr. MFP 101881 și construcții 15.186,18 mp: Vila DROBETA – nr. MFP 37696, Vila BICAZ – nr. MFP 101809, Vila 23 AUGUST – nr. MFP 101811, Vilele HORIA, Vila CLOȘCA, Vila CRIȘAN – nr. MFP 101825, Vila HĂȘMAȘ – nr. MFP 101834, Vila IZVOR – nr. MFP 101836, Vila CĂPRIOARA – nr. MFP 101847, Vila ORȘOVA – nr. MFP 101864, CLUBUL TINERETULUI – nr. MFP 101840, plus anexe), plus alte terenuri și clădiri. Prin HG nr.759/2003 s-a înființat și organizat Agenția Națională pentru Sport, ce avea în subordine și Complexul Sportiv Național „Izvorul Mureșului”.

În iulie 2006, prin Legea Tinerilor nr.350/2006 (în vigoare și în prezent), potrivit Art.31, Imobilul proprietate de stat, situat în satul Izvoru Mureșului, Str. Principală nr. 1, comuna Voșlăbeni, județul Harghita, aflat în prezent în administrarea Agenției Naționale pentru Sport, trece în administrarea Autorității Naționale pentru Tineret, iar predarea trebuia efectuată în 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii.

Prin HG nr.256/2019, se comasează Complexul Sportiv și de Tineret Izvoru Mureșului – Vila Hășmaș (str. Principală nr.1) și terenul aferent (6.480 mp), dispunându-se administrarea acestora de către Ministerul Tineretului și Sportului prin Complexul Sportiv Național Izvoru Mureșului, instituție subordonată cu denumirea de „Vila Hășmaș”.

CA.111. – Centrul de agrement MIERCUREA-CIUC (oraș Vlăhița, cartier Băile Homorod nr.2). Centrul este NEFUNCȚIONALVilele 1, Vila 2 – nr. MFP 34936, Vila 3 – nr. MFP 34937, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 22, Vila 26 – nr. MFP 34959, Vila 27 – nr. MFP 34960, Vila 30 – nr. MFP 34963, Vila 33 – nr. MFP 34966, Vila 35 – nr. MFP 34968, Vila 37 – 34970, 38, 39, 40, 41, Vila 42 – nr. MFP 34975, 34976.

  • Vila 4 – nr. MFP 34938, Vila 6 – nr. MFP 34940, Vila 10 – nr. MFP 34944, Vila 15 – nr. MFP 34949, Vila 16 – nr. MFP 34950, Vila 18 – nr. MFP 34952, Vila 20 – nr. MFP 34953, Vila 23 – nr. MFP 34956, Vila 24 – nr. MFP 34957, Vila 25 – nr. MFP 34958, Vila 29 – nr. MFP 34962, Vila 32 – nr. MFP 34965, Vila 36 – nr. MFP 34969 au fost transferate în administrarea CJ al județului Harghita – HG nr.54/2012.
  • Vila 5 – nr. MFP 34939 s-a restituit persoanelor îndreptățite, în urma OANT nr.1402/16.07.2007, prin Protocolul de predare-primire nr.1235/21.11.2008
  • Vila 7 – nr. MFP 34941 s-a restituit persoanelor îndreptățite, în urma OANT nr.1284/26.02.2007, prin Protocolul de predare-primire nr.691/12.07.2007
  • Vila 21 – nr. MFP 34954 s-a restituit persoanelor îndreptățite, în urma OANT nr.1285/26.02.2007, prin Protocolul de predare-primire nr.1103/22.11.2007
  • Vila 28 – nr. MFP 34961 s-a restituit persoanelor îndreptățite, în urma OANT nr.1401/16.07.2007, prin Protocolul de predare-primire nr.851/06.09.2007
  • Vila 31 – nr. MFP 34964 s-a restituit persoanelor îndreptățite, în urma OANT nr.1403/16.07.2007, prin Protocolul de predare-primire nr.1102/22.11.2007
  • Vila 34 – nr. MFP 34967 s-a restituit persoanelor îndreptățite, în urma OANT nr.1297/13.03.2007, prin Protocolul de predare-primire nr.1104/22.11.2007

CA.112. – Tabăra BĂILE CHIRUI – Vilele 1-12, nr. MFP 34977-34988. Tabăra a fost transferată în administrarea CL al comunei Lueta – HG nr.620/2011.

CENTRE DE TINERET

CT.19. – Centrul de Tineret MIERCUREA CIUC (str. Eroilor nr.7)

HUNEDOARA

CENTRE DE AGREMENT

CA.113. – Centrul de agrement CĂPRIOARA (str. Aurel Vlaicu nr.30, Deva), nr. MFP 40022-40026, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018

CA.114. – Centrul de agrement COSTEȘTI (sat Costești, comuna Orăștioara de Sus), nr. MFP 39997-40009, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018; prevăzut în Strategie pentru dezvoltarea infrastructurii (ex. POAT 2014-2020, CNI)

CA.115. – Centrul de agrement BRĂDĂȚEL (comuna Râu de Mori), nr. MFP 40010-40020. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.116. – Centrul de agrement HOTEL FLORA (Geoagiu Băi, str. Vilelor, nr.5), nr. MFP 147139. Hotelul este NEFUNCȚIONAL

CA.117. – Centrul de agrement LĂPUȘNIC (sat Lăpușnic, comuna Dobra), nr. MFP 39985-39988, 121648. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.118. – Centrul de agrement OHABA (sat Ohaba, comuna Lăpugiu de Jos), nr. MFP 39989-39991, 39995. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.119. – Centrul de agrement VAȚA (sat Vața de Sus, comuna Bulzești), nr. MFP 40028-40030, s-a restituit persoanelor îndreptățite (SNT Romtelecom SA – Direcția de Telecomunicații Hunedoara), în urma Deciziei nr.9766/25.11.2005 a ICCJ

CA.120. – Tabăra SANTAMARIE ORLEA (nr. MFP 39995). În urma Deciziei civile nr. 426/A/2003 a Curții de Apel Alba Iulia, prin Protocolul de predare-primire nr.912/19.07.2006, tabăra s-a restituit persoanelor îndreptățite.

SEDIU PRELUAT DE LA A.T.T.T.S. (Agenția Teritorială a Taberelor și Turismului Școlar)

ATTTS.13. – Baza Turistică DEVA (str. Gheorghe Barițiu, nr. 2, Deva) – Clădire ANTTS (nr. MFP 39984), cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR

CCS.10. – Casa de Cultură a Studenților PETROȘANI (bdul. 1 Decembrie 1918, nr.81), nr. MFP 40348

CENTRE DE TINERET

CT.20. – Centrul de Tineret PETROȘANI (str. Universității, nr.20, cămin studențesc nr.1)

CT.21. – CENTRUL DE TINERET DEVA (str. Gheorghe Barițiu, nr.2)

IALOMIȚA

CENTRE DE AGREMENT

CA.121. – Centrul de agrement AMARA-PAVILIOANE (str. Taberei nr.1, loc. Amara) – prevăzut în Strategie pentru dezvoltarea infrastructurii (ex. POAT 2014-2020, CNI)

CA.122. – Centrul de agrement CĂSUȚE AMARA (str. Aleea Lacului, oraș Amara), nr. MFP 34649-34657

SEDIU PRELUAT DE LA A.T.T.T.S. (Agenția Teritorială a Taberelor și Turismului Școlar)

ATTTS.14. – ATTTS Ialomița (str. Pieții, mun. Slobozia) – nr. MFP 34643

IAȘI

CENTRE DE AGREMENT

CA.123. – Centrul de agrement MUNCEL I (sat Muncelu de Sus, pădurea Călugăra, comuna Mogoșești Siret), nr. MFP 38840, 38870-38877 (Cabana MIORIȚA, Cabana PETRIȘOR, anexe)

CA.124. – Centrul de agrement CIRIC (zona de agrement CIRIC, municipiul Iași), nr. MFP 38852-38859. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.125. – Centrul de agrement MUNCEL II (sat Muncel, comuna Mogoșești Siret), nr. MFP 38860-38862. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.126. – Centrul de agrement STRUNGA (comuna Strunga), nr. MFP 38878-38886. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.127. – Centrul de agrement CĂPRIOARA – VALEA SEACĂ (comuna Valea Seacă), nr. MFP 38863-38869. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.128. – Tabăra BUCIUM (mun. Iași, DN Iași-Vaslui, lângă pădurea Bucium), nr. MFP 38842-38843, 38849-38851, 145437

SEDIU PRELUAT DE LA A.T.T.T.S. (Agenția Teritorială a Taberelor și Turismului Școlar)

ATTTS.15. – ATTTS Iași (str. Octav Botez, mun. Iași) – nr. MFP 38841

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR

CCS.11. – Casa de Cultură a Studenților IAȘI (str. Vasile Conta, nr.30), nr. MFP 38837

CENTRE DE TINERET

CT.22. – Centrul de Tineret IAȘI (str. Octav Botev, nr.2A)

ILFOV

CENTRE DE AGREMENT

Centrele de agrement CERNICAMOGOȘOAIAPUSTNICUL IPUSTICUL IISTEJARUL – înregistrate pe BUCUREȘTI, deoarece sunt în administrarea Direcției pentru Tineret a Municipiului București (fostă DSTMB)

MARAMUREȘ

CENTRE DE AGREMENT

CA.129. – Centrul de agrement MARA (str. Culturii, nr.7A, Baia Mare)

CA.130. – Baza Turistică IZVOARE (sat Izvoarele, comuna Cernești), nr. MFP 27642

CA.131. – Baza Turistică STIBINA – complex de cazare și cantină – C1, C6, C7 (str. Culturii, nr.7A, Baia Mare), nr. MFP 27640, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr.811/2018, a fost transferată Complexului Sportiv Național „Lascăr Pană” prin HG nr.811/2018

SEDIU PRELUAT DE LA A.T.T.T.S. (Agenția Teritorială a Taberelor și Turismului Școlar)

ATTTS.16. – ATTTS Maramureș – teren 9.900 mp, nr. MFP 145435, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr.811/2018,  a fost transferat în administrarea Complexului Sportiv Național „Lascăr Pană” prin HG nr.811/2018

CENTRE DE TINERET

CT.23. – Centrul de Tineret BAIA MARE (str. Culturii, nr.7A)

MEHEDINȚI

CENTRE DE AGREMENT

CA.132. – Centrul de agrement DROBETA & sediu administrativ (str. . Mihai Gușiță, nr.6/ Bdul. I.C. Brătianu), nr. MFP 38423

CA.133. – Centrul de agrement ORȘOVA (bdul. Porțile de Fier, nr.32), nr. MFP 38424 (clădire P+2). Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.134. – Centrul de agrement CAZANE/ Tabăra MRACONIA (comuna Eșelnița, str. Mraconia, nr.927), nr. MFP 38436-38450, 120886-120892 (Cabanele 1-14, Cabanele TRAIAN LALESCU, DROBETA, CORINA, CORA, case de odihnă, anexe). Centrul este NEFUNCȚIONAL

CENTRE DE TINERET

CT.24. – Centrul de Tineret DROBETA TURNU SEVERIN (str. Mihai Gușiță, nr.6)

CT.25. – CENTRUL DE TINERET ORȘOVA (bdul. 1 Decembrie 1918, nr.11 A)

MUREȘ

CENTRE DE AGREMENT

CA.135. – Centrul de agrement SOVATA I (str. Stelelor nr.1, stațiunea Sovata Băi), nr. MFP 36855-36857, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018

CA.136. – Centrul de agrement SOVATA II (str. Trandafirilor nr.131, stațiunea Sovata Băi), nr. MFP 36854, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018

CA.137. – Centrul de agrement RĂSTOLIȚA, nr. MFP 36858-36865 (Casele de odihnă I, II, III; anexe), cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018

CA.138. – Centrul de agrement LĂPUȘNA, nr. MFP 36847-36853, a fost transferată în administrarea CL al comunei Ibănești prin HG nr.308/2011

SEDIU PRELUAT DE LA A.T.T.T.S. (Agenția Teritorială a Taberelor și Turismului Școlar)

ATTTS.17. – Baza Turistică MUREȘUL – Clădire ATTTS (str. Victor Babeș, nr.11), nr. MFP 36846 – cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR

CCS.12. – Casa de Cultură a Studenților TÂRGU MUREȘ (Str. Nicolae Grigorescu Nr.19)

CENTRE DE TINERET

CT.26. – Centrul de Tineret TÂRGU MUREȘ (str. Victor Babeș, nr.11)

NEAMȚ

CENTRE DE AGREMENT

CA.139. – Centrul de agrement COZLA (str. Ștefan cel Mare, nr.31, Piatra Neamț), nr. MFP 26143, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr.825/2018

CA.140. – Centrul de agrement OGLINZI (str. Băile Oglinzi, comuna Răucești), nr. MFP 26145-26146

CA.141. – Centrul de agrement IZVORAȘUL/ BICAZ (str. Uzinei, nr.3, loc. Bicaz), MFP 26147, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 407/2018. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.142. – Centrul de agrement TAZLĂU (comuna Tazlău), nr. MFP 26144, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr.825/2018. Centrul este NEFUNCȚIONAL, dar prevăzut în Strategie pentru dezvoltarea infrastructurii (ex. POAT 2014-2020, CNI).

OLT

CENTRE DE AGREMENT

CA.143. – Centrul de agrement MOȘTENI (sat Moșteni, comuna Teslui), nr. MFP 39957-39963, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.144. – Centrul de agrement VITOMIREȘTI (sat Trepteni, comuna Vitomirești), nr. MFP 39964-39965, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018. Centrul este NEFUNCȚIONAL

SEDIU PRELUAT DE LA A.T.T.T.S. (Agenția Teritorială a Taberelor și Turismului Școlar)

ATTTS.18. – ATTTS Olt (str. Speranței, mun. Slatina), nr. MFP 39956, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018

PRAHOVA

CENTRE DE AGREMENT

CA.145. – Centrul de agrement BUȘTENI: Vila CRIȘUL (str. Griviței, nr.24, nr. MFP 26411), Vila FRAGA (str. Salcâmului – fostă Ovidiu nr.3 , nr. MFP 26410, NEFUNCȚIONALĂ); Anexa V Scheia (oraș Bușteni, nr.236); Vila ȘOIMUL (str. Mihai Eminescu, nr.16, Bușteni) – prevăzut în Strategie pentru dezvoltarea infrastructurii (ex. POAT 2014-2020, CNI)

CA.146. – Centrul de agrement SINAIA (nr. MFP 26427-26431): Vila 1 (str. Lunei, nr.3, concesionată, NEFUNCȚIONALĂ), Vila 2 Casa Elevilor (Bdul. Carol I, nr.51 / Bdul Carol I nr.42/ str. Carpați nr.51), VILA 3 (bdul Carol I, nr.40, concesionată, NEFUNCȚIONALĂ)

CA.147. – Centrul de agrement CHEIA (sat Cheia, comuna Măneciu) – nr. MFP 26435, 26437, 26441-26445: Vila BRÂNDUȘA (NEFUNCȚIONALĂ), Vila CUMPĂNA (NEFUNCȚIONALĂ), Vila SCĂRIȘOARA (NEFUNCȚIONALĂ), Vila BRĂDET (str. Mănăstirii, sat Cheia, comuna Măneciu), teren 5.511 mp, anexe; Mansarda & Bloc Alimentar (str. Principală, sat Cheia, comuna Moeciu) – NEFUNCȚIONALE

CA.148. – Centrul de agrement IZVOARELE (comuna Izvoarele, șos. Principală DN 1A), nr. MFP 26448-26458: Cabanele 1-6, Vila STEJARUL, anexe. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.149. – Tabăra Slănic Prahova (oraș Slănic, str. George Coșbuc), nr. MFP 120893, Corp A – NEFUNCȚIONAL

CA.150. – Centrul de agrement TELEGA (comuna Telega): 6 cabane, sală festivități, bloc alimentar P+1 1000 mp, teren 24.003 mp. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.151. – Centrul de agrement VOILA (Dealul Muscelului – Tabăra Voila, mun. Câmpina): cabane, clădiri, teren 23.722 mp. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.152. – Centrul de agrement PAULEȘTI (DJ Ploiești-Păulești, pădurea Păulești, comuna Păulești): 26 cabane, club, bloc alimentar, teren 51.315 mp. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.153. – Centrul de agrement SUZANA (comuna Suzana): pavilioane cazare, bloc alimentar, teren 36.964 mp. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.154. – Tabăra ȘTEFEȘTI (comuna Ștefești), nr. MFP 121650/ FN: cabană cazare (VILA 2 ȘTEFEȘTI) – nefuncțională, bloc alimentar, clădire personal

SEDIU PRELUAT DE LA A.T.T.T.S. (Agenția Teritorială a Taberelor și Turismului Școlar)

ATTTS.19. – ATTTS Prahova (str. Democrației, mun. Ploiești) – nr. MFP 26405; 26406

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR

CCS.13. – Casa de Cultură a Studenților PLOIEȘTI (bdul. București, nr.39) – spațiu asigurat de Universitate. În urma Deciziei nr.1409/16.03.2012 a ICCJ, proprietatea imobilul nr. MFP 26486-26487 a fost restituită Universității de Petrol-Gaze din Ploiești.

SĂLAJ

CENTRE DE AGREMENT

CA.155. – Centrul de agrement IZVOARELE BĂRCĂULUI TUSA (sat Tusa, nr.120, comuna Sîg), nr. MFP 39263-39266, 120895. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.156. – Tabăra MESEȘ, (pădurea Meseș, Zalău), nr. MFP 39255, 39259-39262, 120894, a fost restituită persoanelor îndreptățite, în urma Sentinței civile nr.4955/27.12.2007, prin Protocolul nr.1/07.05.2014

CA.157. – Tabăra BĂILE TERMALE BOGHIȘ (comuna Boghiș), nr. MFP 39267-39270, s-a restituit persoanelor îndreptățite, în urma Sentinței civile nr.4156/15.12.2008, prin Protocolul de predare-primire nr.133/08.04.2010

SEDIU PRELUAT DE LA A.T.T.T.S. (Agenția Teritorială a Taberelor și Turismului Școlar)

ATTTS.20. – ATTTS Sălaj (str. Corneliu Coposu nr.77, mun. Zalău) – nr. MFP 39250 – 39253

CENTRE DE TINERET

CT.27. – Centrul de Tineret ZALĂU (Pța. Iuliu Maniu, nr.12)

SATU MARE

CENTRE DE AGREMENT

CA.158. – Centrul de agrement ȘTRAND SATU MARE (str. 24 Ianuarie, nr.17, Satu Mare), nr. MFP 28020-28028, 28030, 23034-28039, 145173, 145175 (clădiri, teren beach volley, teren tenis/ fotbal, bazin înot, teren tabără 6.598 mp + 11.741 mp + 2.500 mp (str. Bai)

CA.159. – Centrul de agrement LIVADA (str. Oașului, nr.4A, loc. Livada) – Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.160. – Centrul de agrement TARNA (str. Băi, Tarna Mare), nr. MFP 28042-28051. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.161. – Centrul de agrement VRĂTICEL (str. Pădurii, Negrești Oaș), nr. MFP 28052-28060. Centrul este NEFUNCȚIONAL

SEDIU PRELUAT DE LA A.T.T.T.S. (Agenția Teritorială a Taberelor și Turismului Școlar)

ATTTS.21. – ATTTS Satu Mare (str. 24 Ianuarie, nr.17, mun. Satu Mare) – nr. MFP 28015

SIBIU

CENTRE DE AGREMENT

CA.162. – Centrul de agrement CISNĂDIOARA (str. Konrad, nr.278, loc. Cisnădioara), nr. MFP 36554-36564 (Vilele 1-5; anexe)

CA.163. – Centrul de agrement OCNA SIBIULUI (str. Salinelor, nr.7, stațiunea Ocna Sibiului), nr. MFP 36590, 36592-36593

CA.164. – Centrul de agrement PĂLTINIȘ (str. Principală FN Cabanele 37, 40, 42, stațiunea Păltiniș) – prevăzut în Strategie pentru dezvoltarea infrastructurii (ex. POAT 2014-2020, CNI)

CA.165. – Centrul de agrement SADU/ RÂU SADULUI (loc. Râu Sadului, zona Sadurel), nr. MFP 36578-36581; Centrul este prevăzut în Strategie pentru dezvoltarea infrastructurii (ex. POAT 2014-2020, CNI)

CA.166. – Centrul de agrement ȘANTA (loc. Păltiniș, zona Șanta), nr. MFP 36594, 36598-36602 (Cabanele 1, 5-9)

CA.167. – Centrul de agrement SĂLIȘTE II (str. Amnașului, nr.1, loc. Săliște), nr. MFP36575-36577 (Pavilion I, Pavilion II, anexe)

CA.168. – Centrul de agrement NOU SĂSESC (str. Principală, nr.149/119, sat Nou Săsesc, comuna Laslea), nr. MFP 36582-36589 (blocuri și clădiri de locuințe, anexe). Centrul este NEFUNCȚIONAL

SEDIU PRELUAT DE LA A.T.T.T.S. (Agenția Teritorială a Taberelor și Turismului Școlar)

ATTTS.22. – Sediul ATTTS (str. Mitropoliei, mun. Sibiu) – nr. MFP 145438

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR

CCS.14. – Casa de Cultură a Studenților SIBIU (str. Calea Dumbrăvii, nr.34A)

CENTRE DE TINERET

CT.28. – Centrul de Tineret SIBIU (str. N. Teclu, nr. 41)

CT.29. – Centrul de Tineret RĂȘINARI (str. Octavian Goga, nr.1527, Rășinari)

SUCEAVA

CENTRE DE AGREMENT

CA.169. – Centrul de agrement BUCȘOAIA, nr. MFP 34742-34761, a fost transferat în administrarea CL al orașului Frasin prin HG nr.341/2011, apoi a fost transferat înapoi în administrarea DJST Suceava prin HG nr.810/2020; prevăzut în Strategie pentru dezvoltarea infrastructurii (ex. POAT 2014-2020, CNI)

CA.170. – Centrul de agrement RUSCA (sat Rusca, comuna Dorna Arini), nr. MFP 34762-34766, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.171. – Centrul de agrement „Tabăra BALADA” (str. Parcului, Gura Humorului), nr. MFP 34.769-34.774, a fost transmisă în administrarea CL  Gura Humorului (HG nr.901/2011)

SEDIU PRELUAT DE LA A.T.T.T.S. (Agenția Teritorială a Taberelor și Turismului Școlar)

ATTTS.23. – Baza Turistică BUCOVINA (ATTTS), Calea Unirii nr.15, Nr. MFP 34740 – clădire Liceul nr.2, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018. Baza este NEFUNCȚIONALĂ

CENTRE DE TINERET

CT.30. – Centrul de Tineret SUCEAVA (str. Calea Unirii, nr.15)

TELEORMAN

CENTRE DE AGREMENT

CA.172. – Baza Turistică VALAHIA (str. Carpați, nr.15, municipiul Alexandria), etaj 3 al clădirii

CA.173. – Centrul de agrement DUNĂRICA (str. Portului, nr.1, pe stânga brațului Dunărica, oraș Zimnicea), nr. MFP 39093 – 39102 – Căsuța Ghiocei, Căsuțe Covasna, plus anexe, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 407/2018.

CA.174. – Centrul de agrement COȘOTENI, nr. MFP 39103-39112, a fost transmis în administrarea CL al comunei Vedea, prin HG nr.458/2011

CA.175. – Centrul de agrement NANOV, nr. MFP 39113-39121, a fost transferată în administrarea CL al comunei Nanov prin HG nr.340/2011

CENTRE DE TINERET

CT.31. – Centrul de Tineret ALEXANDRIA (str. Carpați, nr.15)

TIMIȘ

CENTRE DE AGREMENT

CA.176. – Centrul de agrement CHEVEREȘ (comuna Chevereșu Mare), nr. MFP 27618-27623 (Clădirile 1-3, anexe), cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018

CA.177. – Centrul de agrement POIENI STRÂMBU (sat Poieni, comuna Pietroasa), nr FP 27624-27626 (Clădirile nr.1-4), cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018

CA.178. – Centrul de agrement BOGDA (comuna Bogda), nr. MFP 27605-27613 (Clădirile nr.1-6, anexe). Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.179. – Centrul de agrement HERNEACOVA (sat Herneacova, oraș Recaș), nr. MFP 27628 (fost sediu ferma nr.2). Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.180. – Centrul de agrement POIENI SAT (sat. Poieni, nr.55, comuna Pietroasa), nr. MFP 27629-27637. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.181. – Tabăra NĂDRAG, nr. MFP 27614-27617, a fost transferată în administrarea CL al comunei Nădrag prin HG nr.895/2011

SEDIU PRELUAT DE LA A.T.T.T.S. (Agenția Teritorială a Taberelor și Turismului Școlar)

ATTTS.24. – Baza Turistică TIMIȘOARA (ATTTS), nr. MFP 27604, Pța Iancu Huniade

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR

CCS.15. – Casa de Cultură a Studenților TIMIȘOARA (bdul. Regele Carol I, nr.9)

TULCEA

CENTRE DE AGREMENT

CA.182. – Centrul de agrement SINAIA DOBROGEI (str. Prof. Grigore Cobălcescu, nr.50, Babadag), nr. MFP 36749-36756, plus teren 14.390 mp

CA.183. – Centrul de agrement BRIZA MĂRII/ DELTA DUNĂRII (str. Republicii, nr.2, Sulina), nr. MFP 36757-36759. Potrivit HG nr.2159/2004, HG nr. 1057/2009, centrul este în domeniul public al orașului Sulina conform HCL nr.55/2009 și HCL nr. 85/2009

CA.184. – Tabăra BIDIDIA – nr. MFP: 100598, 100600, 100604, 100608, 100611, 100614, 100620, 100624, 100629 – a fost transferată în administrarea CL al municipiului Tulcea prin HG nr.762/2011

SEDIU PRELUAT DE LA A.T.T.T.S. (Agenția Teritorială a Taberelor și Turismului Școlar)

ATTTS.25. – Sediul ATTTS – clădire birou (str.. Progresului nr.28 – fosta Sf. Nicolae nr.30), nr. MFP 36748, s-a restituit persoanelor îndreptățite, în urma OANT nr.959/21.03.2006, prin Procesul-verbal de predare-primire nr.142/06.04.2006

CENTRE DE TINERET

CT.32. – Centrul de Tineret TULCEA (str. Concordiei, nr.10)

VASLUI

CENTRE DE AGREMENT

CA.185. – Baza Turistică pentru Tineret ”PODUL ÎNALT” (str. Hușului, nr.2, municipiul Vaslui), nr. MFP 27061 (construcție P+1)

CA.186. – Centrul de agrement POIANA CĂPRIOAREI (sat Chitoc, comuna Lipovăț), nr. MFP 27068-27081 (Cabanele LUMINIȚA, LUCEAFĂRUL, Căsuța INA, Casele EURO, GHIOCEL, anexe)

CA.187. – Centrul de agrement TALASMANI (sat Gara Talasmani, comuna Vinderei), nr. MFP 27062-27063 (Corp A+B). Centrul este NEFUNCȚIONAL

VÂLCEA

CENTRE DE AGREMENT

CA.188. – BAZA TURISTICĂ RÂMNICU VÂLCEA (str. Nicolae Bălcescu, nr.28), nr. MFP 25882 (cămin elevi P+3), cu valoare de inventar actualizată prin HG nr.407/2018

CA.189. – Centrul de agrement BRĂDIȘOR (sat Saliște) – Vilele LOTRU, PĂSTRĂVU, BRĂDIȘOR plus anexe – cu valoare de inventar actualizată prin HG nr.407/2018 (nr. MFP 25885-25888); prevăzut în Strategie pentru dezvoltarea infrastructurii (ex. POAT 2014-2020, CNI)

CA.190. – Centrul de agrement COZIA (str. Calea lui Traian, nr.579, oraș Călimănești) – Vilele LOTRU, OLTUL, COZIA, plus anexe (Nr. MFP 25902-25911) – cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 407/2018; prevăzut în Strategie pentru dezvoltarea infrastructurii (ex. POAT 2014-2020, CNI)

CA.191. – Centrul de agrement ARUTELA (str. Neagoe Basarab, nr.61, oraș Călimănești) – Pavilion 1, Pavilion 2, Vila Maria, plus anexe (Nr. MFP 25912-25915) – cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 407/2018. Centrul este NEFUNCȚIONAL

CA.192. – Centrul de agrement LOTRU (sat Golotreni, oraș Brezoi) – Vila 1, Vila mică, Vila centrală, plus anexe (nr. MFP 25923-25929) – cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 407/2018. Centrul este NEFUNCȚIONAL.

CA.193. – Tabăra CĂCIULATA – Vilele CONDORUL, ALBATROS, EGRETA, PESCĂRUȘ, plus anexe (Nr. MFP 25888-25901) – cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 407/2018. Vila CENTRALĂ – nr. MFP 25895 – a fost restituită către persoanele îndreptățite în urma Sentinței civile nr.523/R/01.03.2001, prin procesul-verbal de predare din 22.03.2002 și scoasă din domeniul public al statului prin HG nr.952/2020

CA.194. – BAZA TURISTICĂ RÂMNICU VÂLCEA II (str. General Praporgescu), nr. MFP 25883 a fost restituită persoanelor îndreptățite

CA.195. – Centrul de agrement OCNIȚA, nr. MFP 25916-25921, a fost transmis în administrarea CL al orașului Ocnele Mari prin HG nr.629/2011

CENTRE DE TINERET

CT.33. – Centrul de Tineret RÂMNICU VÂLCEA (str. Nicolae Bălcescu, nr.28)

VRANCEA

CENTRE DE AGREMENT

CA.196. – BAZA TURISTICĂ FOCȘANI (str. Moldovei, nr.9), nr. MFP 37534, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018

CA.197. – Centrul de agrement GĂLĂCIUC (comuna Tulnici), nr. MFP 37546-37579 (Cabanele CIREȘU, BREBENEL, CRINA, CIREȘICA, DONALD, FURNICA, GLORIA, GRAUȘORUL, GĂRGĂRIȚA, GĂLĂCIUC, STRUNGUREL, HAIDUCU, LEPȘULEȚUL, MOVILIȚA, MIORIȚA II, MERIȘORUL, MĂGURA, MIORIȚA I, PEȘTERA, PERLA, RACHITAȘU, VRÂNCIOAIA, VIIȘOARA, VULTURUL, VESELIA CLUB 92, anexe), plus teren aferent de 88.350 mp, cu valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018; prevăzut în Strategie pentru dezvoltarea infrastructurii (ex. POAT 2014-2020, CNI)

CA.198. – Centrul de agrement COTEȘTI (comuna Cotești), nr. MFP 37530-37533, plus teren 9.201 mp, clădire cazare P+1+M; valoare de inventar actualizată prin HG nr. 172/2018. Centrul este NEFUNCȚIONAL.

CA.199. – Centrul de agrement SOVEJA (comuna Soveja), nr. MFP 37535-37545 (Cabanele MIORIȚA, OLIMPIC, GHIOCELUL, VEVERIȚA, COSMONAUT, BRĂDUȚEL, TRICOLORUL, anexe). Centrul este NEFUNCȚIONAL

CENTRE DE TINERET

CT.34. – Centrul de Tineret FOCȘANI (bdul. Unirii, nr.12)