TABERE  FUNCȚIONALE  ADMINISTRATE  DE

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

prin Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret

  TABERE  NEFUNCȚIONALE  ADMINISTRATE  DE

  MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

  prin Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret

  S I T U A Ț I A

  Taberelor transmise de către Ministerul TINERETULUI și Sportului

  în administrarea consiliilor județene sau locale

  ANUL

  Tabăra TISMANA (GORJ) trece de la Ministerul TINERETULUI la Arhiepiscopia Craiovei

  Vila TISMANA (imobil aflat în proprietatea publică a statutului), care se afla în administrarea Ministerului TINERETULUI și Sportului (prin DJST Gorj), a fost transmisă în admisnitrarea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național pentru Arhiepiscopia Craiovei.

  Destinația acestui imobil trebuie să rămână de centru de agrement, scopul fiind acela de a organiza tabere școlare, cu respectarea standardelor de calitate privind desfășurarea activităților specifice.

  Hotărârea de Guvern prevede că, în cazul în care aceste obligații nu sunt îndeplinite, imobilul revine de drept în administrarea Ministerului TINERETULUI și Sportului.

   

  În anul 2013 se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a Taberei TISMANA și din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în folosința gratuită a Arhiepiscopiei Craiovei.

  ANUL

  Tabăra CĂSOAIA (ARAD) trece de la Autoritatea Națională pentru Sport și TINERET la Consiliul Județean Arad

  Terenul taberei CĂSOAIA (cca. 55000 mp), cabana mare cu 13 camere (60 locuri), cele 12 căsuțe de lemn (36 locuri), cele 6 bungalow-uri (12 locuri), împreună cu magaziile, terasa și bazinul trec din administrarea ANST (prin DJST Arad) în administrarea Consiliului Județean Arad.

  Consiliul Județean Arad are obligația de a menține destinația imobilelor, pentru desfășurarea activităților de turism pentru tineret și pentru organizarea de tabere școlare.

  Potrivit hotărârii Guvernului, Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, începând cu anul 2011, va verifica și va controla periodic modul de folosire a imobilelor transmise, iar în cazul în care acestea nu sunt folosite în conformitate cu destinația de atunci, vor reveni în domeniul public al statului și în administrarea M.E.C.T.S. – Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret.

  Tabăra este administrată prin Centrul Cultural Județean Arad.

  Concluziile Curții de Conturi cu privire la această tabără (Raportul din anul 2014)

  Curtea de Conturi a subliniat faptul că, deși Programul de Guvernare prevedea predarea taberelor închise sau/şi nefuncţionale, tabăra CĂSOAIA era considerată centru de agrement funcţionale cu randament redus, iar în anii 2010 și 2011 îşi acoperise integral cheltuielile din venituri proprii.

  Tot în raportul Curții este menționat că, cu ocazia verificării efectuate, auditorii publici externi au constatat că în unele centre de agrement transferate către administraţiile publice locale, au fost organizate programe de tabără fără a se solicita acreditarea MTS (ex.: CA Moneasa şi CA Căsoaia, transferate la Consiliul Judeţean Arad).

  ANUL

  Tabăra MONEASA (ARAD) trece de la Autoritatea Națională pentru Sport și TINERET la Consiliul Județean Arad

  Terenul taberei MONEASA (cca. 6800 mp), cășuțele T140 (18 locuri), Lila (21 locuri), Nora (8 locuri), Cami (18 locuri), împreună cu magazinul și blocul alimentar trec din administrarea ANST (prin DJST Arad) în administrarea Consiliului Județean Arad.

  Consiliul Județean Arad are obligația de a menține destinația imobilelor, pentru desfășurarea activităților de turism pentru tineret și pentru organizarea de tabere școlare.

  Potrivit hotărârii Guvernului, Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, începând cu anul 2011, va verifica și va controla periodic modul de folosire a imobilelor transmise, iar în cazul în care acestea nu sunt folosite în conformitate cu destinația de atunci, vor reveni în domeniul public al statului și în administrarea M.E.C.T.S. – Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret.

  Tabăra este administrată prin Centrul Cultural Județean Arad.

  Concluziile Curții de Conturi cu privire la această tabără (Raportul din anul 2014)

  Curtea de Conturi a subliniat faptul că, deși Programul de Guvernare prevedea predarea taberelor închise sau/şi nefuncţionale, tabăra MONEASA era considerată centru de agrement cu randament ridicat, iar în anii 2010 și 2011 îşi acoperise integral cheltuielile din venituri proprii.

  Tot în raportul Curții este menționat că, cu ocazia verificării efectuate, auditorii publici externi au constatat că în unele centre de agrement transferate către administraţiile publice locale, au fost organizate programe de tabără fără a se solicita acreditarea MTS (ex.: CA Moneasa şi CA Căsoaia, transferate la Consiliul Judeţean Arad).

  ANUL

  De la Autoritatea Națională pentru Sport și TINERET, baza turistică COSTINEȘTI trece  la Consiliul Local Costinești (CONSTANȚA), iar baza turistică TUZLA trece la Consiliul Local Tuzla (CONSTANȚA)

  Din tabăra COSTINEȘTI, pavilionul central, cel administrativ, blocul alimentar, magazia, grupul sanitar și două căsuțe de lemn trec din administrarea ANST (prin DJST Constanța) în administrarea Consiliului Local al Comunei Costinești. Acesta din urmă are obligația de a menține destinația imobilelor, pentru desfășurarea activităților de turism pentru tineret și pentru organizarea de tabere școlare.

  Din tabăra TUZLA, pavilionul central, clubul, cele 14 căsuțe de lemn, blocul alimentar, spălătoria, grupul sanitar, și magazia trec din administrarea ANST (prin DJST Constanța) în administrarea Consiliului Local al Comunei Tuzla, care are obligația de a menține destinația imobilelor, pentru desfășurarea activităților de turism pentru tineret și pentru organizarea de tabere școlare.

  Potrivit hotărârilor Guvernului, Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, începând cu anul 2011, va verifica și va controla periodic modul de folosire a imobilelor transmise, iar în cazul în care acestea nu sunt folosite în conformitate cu destinația de atunci, vor reveni în domeniul public al statului și în administrarea M.E.C.T.S. – Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret.

  Potrivit anchetelor jurnalistice difuzate în 2016 și 2017, aceste două baze turistice sunt distruse.

  Concluziile Curții de Conturi cu privire la această tabără (Raportul din anul 2014)

  Unele din centrele de agrement au fost desfiinţate, deşi conform actelor normative prin care s-a realizat transferul, unităţile administraţiei publice locale aveau obligaţia menţinerii destinaţiei imobilelor transmise în administrare. Pentru exemplificare, prezentăm următoarele situaţii:

  Prin HG nr. 307/2011 s-a aprobat transmiterea imobilelor din patrimoniul centrului de agrement „Baza turistică Tuzla” (pavilion central demisol, club, bloc alimentar, spălătorie şi grup sanitar, magazie şi 14 căsuţe de lemn) în domeniul public al comunei Tuzla şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Tuzla. În cursul anului 2012, în baza hotărârii consiliului local, obiectele de inventar, mijloacele aferente centrului de agrement şi cele 14 căsuţe de lemn au fost casate/demolateCelelalte imobile/construcţii se află într-un grad accentuat de degradare, aşa cum s-a constatat din inspecţia efectuată pe teren de echipa de auditori ai Camerei de Conturi Constanţa.

  Prin HG nr. 435/2011 s-a aprobat transmiterea imobilelor din patrimoniul centrului de agrement „Baza turistică Costineşti” în domeniul public al comunei Costineşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Costineşti. La data de 31.12.2011, prin hotărâre a consiliului local, toate obiectele de inventar şi mijloacele fixe din patrimoniul centrului de agrement au fost casate iar imobilele construcţii au fost scoase din evidenţele contabile, fiind propuse pentru demolare. Astfel, în baza Autorizaţiei de demolare emisă de Primăria comunei Costineşti, s-a procedat la demolarea clădirilor aferente centrului de agrement Costineşti.

  La finele anului 2012, pentru terenul liber de construcţii (urmare demolărilor efectuate) a fost emisă o autorizaţie de construcţie pentru executarea „lucrărilor de amenajare terenuri de sport provizorii”. În cursul anului 2013, a fost încheiat un contract de lucrări de pietruire şi asfaltare a perimetrului taberei, pentru realizarea unui parc pentru copii, ceea ce nu corespunde cu obiectivul asumat de realizare a unor terenuri de sport.

  Din inspecţia pe teren, efectuată de auditorii publici externi din cadrul Camerei de Conturi Constanţa, s-au constatat următoarele:

  • imobilele bazei turistice nu mai există;
  • în perimetru a fost construită o clădire aferentă terenurilor de sport;
  • pe suprafaţa de teren destinată taberei mai sunt amenajate două terenuri de fotbal şi de tenis de câmp, restul terenului fiind pietruit şi asfaltat.

  ANUL

  Taberele VÂNĂTORUL, CERBUL, CĂPRIOARA și STEJARUL (DÂMBOVIȚA) trec de la Autoritatea Națională pentru Sport și TINERET la Consiliul Județean Dâmbovița

  Terenul taberei VÂNĂTORUL (cca.10000 mp), împreună cu cele 6 clădiri și chioșcul trec din administrarea ANST (prin DJST Dâmbovița) în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița.

  Terenul taberei CERBUL (cca.13000 mp), împreună cu cele 5 clădiri, 4 cabane, 2 barăci și chioșcul trec din administrarea ANST (prin DJST Dâmbovița) în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița.

  Terenul taberei CĂPRIOARA (cca.19000 mp), împreună cu cele 9 clădiri trec din administrarea ANST (prin DJST Dâmbovița) în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița.

  Terenul taberei STEJARUL (cca.10000 mp), împreună cu cele 6 clădiri trec din administrarea ANST (prin DJST Dâmbovița) în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița.

  Consiliului Județean Dâmbovița are obligația de a menține destinația imobilelor, pentru desfășurarea activităților de turism pentru tineret și pentru organizarea de tabere școlare.

  Potrivit hotărârii Guvernului, Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, începând cu anul 2011, va verifica și va controla periodic modul de folosire a imobilelor transmise, iar în cazul în care acestea nu sunt folosite în conformitate cu destinația de atunci, vor reveni în domeniul public al statului și în administrarea M.E.C.T.S. – Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret.

  Consiliul Județean Dâmbovița s-a aflat în imposibilitate de a menține și exploata aceste centre de agrement, drept urmare, potrivit presei locale (nov 2018), de-a lungul timpului a demarat în multiple rânduri proceduri de concesionare către persoane juridice de drept privat, condiționând menținerea destinației acestor imobile.

  Concluziile Curții de Conturi cu privire la aceste tabere (Raportul din anul 2014)

  Curtea precizează că în anii 2010 şi 2011 (anterior transferului) a fost alocată suma de 1.640.890 lei pentru realizarea de investiţii, astfel: – în cursul anului 2010 – CA Căprioara – 350.830 lei, CA Cerbul – 876.440 lei, CA Vânătorul – 71.800 lei şi CA Stejaru – 207.060 lei; – în cursul anului 2011 – CA Cerbul – 134.760 lei. După realizarea transferului imobilelor din aceste centre, Serviciul Public Judeţean de Turism Dâmboviţa nu a mai efectuat modernizări. În anul 2013, urmare inspecţiei efectuate la faţa locului de către comisia instituită la nivelul ministerului, în vederea acordării acreditării, s-a constatat că în majoritatea situaţiilor nu sunt îndeplinite condiţiile de cazare, masă şi agrement.

  Mai mult, Curtea de Conturi a subliniat faptul că, deși Programul de Guvernare prevedea predarea taberelor închise sau/şi nefuncţionale, CĂPRIOARA și STEJARUL erau considerate centre de agrement cu randament ridicat, iar taberele VÂNĂTORUL și CERBUL erau considerate centre de agrement funcţionale cu randament redus.

  Tot în raportul Curții este menționat că, cu ocazia verificării efectuate, auditorii publici externi au constatat că în unele centre de agrement transferate către administraţiile publice locale, au fost organizate programe de tabără fără a se solicita acreditarea MTS […]. Pentru altele s-a solicitat acreditare, însă urmare verificării de către comisia de acreditare s-a constatat că acestea nu îndeplineau condiţii corespunzătoare de cazare, masă şi agrement, astfel că nu s-a acordat acreditarea în vederea desfăşurării programelor de tabără pentru elevi şi studenţi. Aceasta este situaţia centrelor de agrement Vânătorul, Cerbul, Căprioara şi Stejarul, transferate la Consiliul Judeţean Dâmboviţa. Dar, din consultarea site-ului Serviciului Public Judeţean de Turism Dâmboviţa, se constată că respectivele centre de agrement sunt promovate pentru desfăşurarea de tabere de odihnă pentru elevi. Această situaţie este urmare a faptului că MTS, ca autoritate care reglementează activităţile de tabere pentru elevi şi studenţi, nu a instituit obligativitatea acreditării tuturor locaţiilor în care se desfăşoară astfel de activităţi (atât locaţiile agenţilor economici privaţi cât şi centrele de agrement care au fost în patrimoniul ANST/MTS şi au fost transferate unităţilor administraţiei locale) şi nici nu a creat cadrul legal şi organizatoric de efectuare a unor controale în locaţiile în care se desfăşoară activităţi de tabără şi de sancţionare a celor care nu respectă normele privind desfăşurarea acestui gen de activităţiDesfăşurarea activităţilor de tabără în locaţii neacreditate poate avea repercusiuni asupra gradului de confort, precum şi asupra siguranţei participanţilor, astfel că se impune cu prioritate, identificarea soluţiilor legale care să prevadă obligativitatea acreditării tuturor locaţiilor în care se desfăşoară astfel de activităţi.

  ANUL

  Tabăra TIMIȘUL DE SUS, COLONIA II TIMIȘUL DE SUS și tabăra DÂMBUL MORII (BRAȘOV) trec de la Autoritatea Națională pentru Sport și TINERET la Consiliul  Local al  Municipiului Brașov

  Tabăra TIMIȘUL DE SUS – Vila 5 (26 locuri) trece din administrarea ANST (prin DJST Brașov) în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov.

  Colonia II TIMIȘUL DE SUS – Vila 1 (110 locuri), cele 2 cabane (80 locuri), magaziile și grupul sanitar trec din administrarea ANST (prin DJST Brașov) în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov.

  Tabăra DÂMBUL MORII – Vila 1 (15 locuri), Vila 2 (16 locuri), Vila 3, Vila 4 și cabana pentru pompă trec din administrarea ANST (prin DJST Brașov) în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov.

  Consiliului Local al Municipiului Brașov are obligația de a menține destinația imobilelor, pentru desfășurarea activităților de turism pentru tineret și pentru organizarea de tabere școlare.

  Potrivit hotărârii Guvernului, Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, începând cu anul 2011, va verifica și va controla periodic modul de folosire a imobilelor transmise, iar în cazul în care acestea nu sunt folosite în conformitate cu destinația de atunci, vor reveni în domeniul public al statului.

  Raportul Curții de Conturi arată suficiente argumente care să demonstreze managementul defectuos al autorităților publice, de-a lungul anilor, asupra acestor imobile, chiar înainte de a fi ele transferate. Dar, chiar dacă nici în urmă cu 10 ani situația imobilelor nu era una pozitivă (presa locală 2009), reportajele presei centrale (iunie 2019) ne arată că vilele de la Timișul de Sus sunt acum în paragină. Potrivit presei locale (august 2018), deși anunțat încă din anul 2014, programul de dezvoltare atât a taberei de la Dâmbul Morii, cât și a celor de la Timișul de Sus este blocat. Motivul este disputa nesoluționată (încă) între Primăria Brașov (care admisnitrează clădirile) și Primăria Predeal (care deține terenul).

  ANUL

  Taberele NANOV și COȘOTENI (TELEORMAN) trec de la Autoritatea Națională pentru Sport și TINERET la Consiliul  Local al  Comunei Navov și la Consiliul Local al Comunei Vedea

  Din tabăra NANOV, vila-apartament, cele 20 de cabane din lemn, clădirea admisnitrativă,cea a blocului alimentar, împreună cu garajul, WC-ul și clădirea fântânii trec din administrarea ANST (prin DJST Teleorman) în administrarea Consiliului Local al Comunei Nanov.

  Din tabăra COȘOTENI, căsuța ciupercă, cele două căsuțe (C1, C2), cele 27 căsuțe de camping, clădirea admisnitrativă, clădirea club, împreună cu clădirea comandament, grupul sanitar, sala de mese și spălătorul trec din administrarea ANST (prin DJST Teleorman) în administrarea Consiliului Local al Comunei Vedea.

  Atât Consiliului Local al Comunei Nanov, cât și Consiliul Local al Comunei Vedea, au obligația de a întreține și de a moderniza imobilele preluate și de a respecta standardele de calitate privind organizarea și desfășurarea activităților specifice. Totodată, au obligația de a menține destinația imobilelor, pentru desfășurarea activităților de turism pentru tineret și pentru organizarea de tabere școlare.

  Potrivit hotărârii Guvernului, Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, începând cu anul 2011, va verifica și va controla periodic modul de folosire a imobilelor transmise, iar în cazul în care acestea nu sunt folosite în conformitate cu destinația de atunci, vor reveni în domeniul public al statului.

  ANUL

  Tabăra LEGHIA (CLUJ) trece de la Autoritatea Națională pentru Sport și TINERET la Consiliului Local al Comunei Aghireşu

  Tabăra LEGHIA (însemnând cele două pavilioane, cabana de serviciu și magazia de lemne), trece din administrarea ANST (prin DJST Cluj) în administrarea Consiliului Local al Comunei Aghireșu.

  Consiliul Local al Comunei Aghireșu are obligația de a întreține și de a moderniza imobilele preluate și de a respecta standardele de calitate privind organizarea și desfășurarea activităților specifice. Totodată, are obligația de a menține destinația imobilelor, pentru desfășurarea activităților de turism pentru tineret și pentru organizarea de tabere școlare.

  Potrivit hotărârii Guvernului, Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, începând cu anul 2012, va verifica și va controla periodic modul de folosire a imobilelor transmise, iar în cazul în care acestea nu sunt folosite în conformitate cu destinația de atunci, vor reveni în domeniul public al statului.

  În Raportul său, Curtea de Conturi a subliniat faptul că, deși Programul de Guvernare prevedea predarea taberelor închise sau/şi nefuncţionale, LEGHIA era considerat centru de agrement cu randament ridicat.

  ANUL

  Tabăra BUCȘOAIA (SUCEAVA) trece de la Autoritatea Națională pentru Sport și TINERET la Consiliului Local al Orașului Frasin

  Tabăra BUCȘOAIA (însemnând blocul de garsoniere, clădirea internatului, pavilionul administrativ, sala de gimnastică, sala de mese și bucătăria, teatrul de vară, cele 28 de căsuțe de lemn, blocul magazie, cantina, beciul, cele 2 centrale termice, chioșcul alimentar, cabina coltrol rețea electrică, cabina stației de amplificare, dispensarul, grajdul, ghereta punctului de control, șopronul pentru fân și spălătoria), trece din administrarea ANST (prin DJST Suceava) în administrarea Consiliului Local al orașului Frasin.

  Consiliului Local al orașului Frasin are obligația de a întreține și de a moderniza imobilele preluate și de a respecta standardele de calitate privind organizarea și desfășurarea activităților specifice. Totodată, are obligația de a menține destinația imobilelor, pentru desfășurarea activităților de turism pentru tineret și pentru organizarea de tabere școlare.

  Potrivit hotărârii Guvernului, Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, începând cu anul 2011, va verifica și va controla periodic modul de folosire a imobilelor transmise, iar în cazul în care acestea nu sunt folosite în conformitate cu destinația de atunci, vor reveni în domeniul public al statului.

  În raportul său, Curtea de Conturi subliniază că: 

  Din informaţiile puse la dispoziţie de către reprezentanţii unităţilor administrativ teritoriale unde au fost transferate imobilele, s-a constatat că, în multe cazuri imobilele transferate sunt nefuncţionale, din lipsa fondurilor necesare efectuării reparaţiilor şi reabilitărilor. Nu a fost respectată obligaţia instituită în sarcina unităţilor administrativ- teritoriale de a „moderniza şi de a întreţine imobilele preluate în administrare şi să respecte standardele de calitate privind organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice acestora”.

  Exemplificăm în acest sens: referitor la imobilele din centrele de agrement Bucşoaia […], transferate în administrarea Consiliului Local al Oraşului Frasin, […], primarii localităţilor în cauză susţin că acestea nu erau funcţionale la momentul preluării, stare care […] a fost uşor îmbunătăţită, dar fără a se ajunge la parametrii necesari desfăşurării activităţilor specifice de tabere şcolare (în cazul centrului de agrement Bucşoaia)

  ANUL

  Tabăra BALADA (SUCEAVA) trece de la Autoritatea Națională pentru Sport și TINERET la Consiliului Local al Orașului Gura Humorului

  Tabăra BALADA (însemnând Vila Răzvan și Vidra, Vila Călin, Vila Raluca, cele 4 căsuțe din lemn și ghereta pentru paznici), trece din administrarea ANST (prin DJST Suceava) în administrarea Consiliului Local al orașului Gura Humorului.

  Consiliului Local al orașului Gura Humorului are obligația de a întreține și de a moderniza imobilele preluate și de a respecta standardele de calitate privind organizarea și desfășurarea activităților specifice. Totodată, are obligația de a menține destinația imobilelor, pentru desfășurarea activităților de turism pentru tineret și pentru organizarea de tabere școlare.

  Potrivit hotărârii Guvernului, Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, începând cu anul 2011, va verifica și va controla periodic modul de folosire a imobilelor transmise, iar în cazul în care acestea nu sunt folosite în conformitate cu destinația de atunci, vor reveni în domeniul public al statului.

  În raportul său, Curtea de Conturi subliniază că: 

  Din informaţiile puse la dispoziţie de către reprezentanţii unităţilor administrativ teritoriale unde au fost transferate imobilele, s-a constatat că, în multe cazuri imobilele transferate sunt nefuncţionale, din lipsa fondurilor necesare efectuării reparaţiilor şi reabilitărilor. Nu a fost respectată obligaţia instituită în sarcina unităţilor administrativ- teritoriale de a „moderniza şi de a întreţine imobilele preluate în administrare şi să respecte standardele de calitate privind organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice acestora”.

  Exemplificăm în acest sens: referitor la imobilele din centrele de agrement […] şi Balada, transferate în administrarea […] Consiliului Local al Oraşului Gura Humorului, primarii localităţilor în cauză susţin că acestea nu erau funcţionale la momentul preluării, stare care […] s-a menţinut până în prezent (în cazul centrului de agrement Balada),[…]

  ANUL

  Tabăra MIERCUREA-CIUC (HARGHITA – Băile Homorod) trece de la Autoritatea Națională pentru Sport și TINERET la Consiliului Județean Harghita

  Tabăra MIERCUREA-CIUC (însemnând Vilele 4, 10, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 29, 32, 36), trece din administrarea ANST (prin DJST Suceava) în administrarea Consiliului Județean Harghita.

  Consiliului Județean Harghita are obligația de a întreține și de a moderniza imobilele preluate și de a respecta standardele de calitate privind organizarea și desfășurarea activităților specifice. Totodată, are obligația de a menține destinația imobilelor, pentru desfășurarea activităților de turism pentru tineret și pentru organizarea de tabere școlare.

  Potrivit hotărârii Guvernului, Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, începând cu anul 20112, va verifica și va controla periodic modul de folosire a imobilelor transmise, iar în cazul în care acestea nu sunt folosite în conformitate cu destinația de atunci, vor reveni în domeniul public al statului.

  ANUL

  Tabăra BIDIDIA (TULCEA) trece de la Autoritatea Națională pentru Sport și TINERET la Consiliului Local al Municipiului Tulcea

  Tabăra BIDIDIA (însemnând cantina, cele 4 cabane tip Covasna, cele 2 cabane tip Bacău, cele 28 de căsuțe tip camping, cele 6 căsuțe de cărămidă, discoteca, bazinul de înot, comandamentul și spălătoria), trece din administrarea ANST (prin DJST Tulcea) în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea.

  Consiliului Județean Harghita are obligația de a întreține și de a moderniza imobilele preluate și de a respecta standardele de calitate privind organizarea și desfășurarea activităților specifice. Totodată, are obligația de a menține destinația imobilelor, pentru desfășurarea activităților de turism pentru tineret și pentru organizarea de tabere școlare.

  Potrivit hotărârii Guvernului, Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, începând cu anul 2011, va verifica și va controla periodic modul de folosire a imobilelor transmise, iar în cazul în care acestea nu sunt folosite în conformitate cu destinația de atunci, vor reveni în domeniul public al statului.

  În raportul său, Curtea de Conturi menționează că:

  Din informaţiile puse la dispoziţie de către reprezentanţii unităţilor administrativ teritoriale unde au fost transferate imobilele, s-a constatat că, în multe cazuri imobilele transferate sunt nefuncţionale, din lipsa fondurilor necesare efectuării reparaţiilor şi reabilitărilor. Nu a fost respectată obligaţia instituită în sarcina unităţilor administrativ- teritoriale de a „moderniza şi de a întreţine imobilele preluate în administrare şi să respecte standardele de calitate privind organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice acestora”. Exemplificăm în acest sens: […] cazul centrului de agrement Bididia, transferat Consiliului Local al Municipiului Tulcea în stare de nefuncţionare, iar din răspunsul formulat de conducerea Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu din cadrul Consiliului Local Tulcea rezultă că „reabilitarea taberei Bididia” şi „construcţia unui parc de distracţii (…) în zona Taberei Bididia” sunt domenii prioritare înscrise în Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea pentru perioada 2014-2020.

  ANUL

  Tabăra LĂPUȘNA (MUREȘ) trece de la Autoritatea Națională pentru Sport și TINERET la Consiliului Local al Comunei Ibănești

  Tabăra LĂPUȘNA (însemnând clădirea II, cantina, cele 15 căsuțe pentru camping, clădirea principală, cele 6 căsuța cu șindrilă și șopronul), trece din administrarea ANST (prin DJST Mureș) în administrarea Consiliului Local al Comunei Ibănești.

  Consiliului Local al Comunei Ibănești are obligația de a întreține și de a moderniza imobilele preluate și de a respecta standardele de calitate privind organizarea și desfășurarea activităților specifice. Totodată, are obligația de a menține destinația imobilelor, pentru desfășurarea activităților de turism pentru tineret și pentru organizarea de tabere școlare.

  Potrivit hotărârii Guvernului, Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, începând cu anul 2011, va verifica și va controla periodic modul de folosire a imobilelor transmise, iar în cazul în care acestea nu sunt folosite în conformitate cu destinația de atunci, vor reveni în domeniul public al statului.

   

  ANUL

  Tabăra BĂILE CHIRUI (HARGHITA) trece de la Autoritatea Națională pentru Sport și TINERET la Consiliului Local al Comunei Lueta

  Tabăra BĂILE CHIRUI (însemnând Vilele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), trece din administrarea ANST (prin DJST Mureș) în administrarea Consiliului Local al Comunei Lueta.

  Consiliului Local al Comunei Lueta are obligația de a întreține și de a moderniza imobilele preluate și de a respecta standardele de calitate privind organizarea și desfășurarea activităților specifice. Totodată, are obligația de a menține destinația imobilelor, pentru desfășurarea activităților de turism pentru tineret și pentru organizarea de tabere școlare.

  Potrivit hotărârii Guvernului, Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, începând cu anul 2011, va verifica și va controla periodic modul de folosire a imobilelor transmise, iar în cazul în care acestea nu sunt folosite în conformitate cu destinația de atunci, vor reveni în domeniul public al statului.

   

  ANUL

  Tabăra NĂDRAG (TIMIȘ) trece de la Autoritatea Națională pentru Sport și TINERET la Consiliului Local al Comunei Nădrag

  Tabăra Nădrag (însemnând clădirile 1, 2, 3, 4), trece din administrarea ANST (prin DJST Timiș) în administrarea Consiliului Local al Comunei Nădrag.

  Consiliului Local al Comunei Nădrag are obligația de a întreține și de a moderniza imobilele preluate și de a respecta standardele de calitate privind organizarea și desfășurarea activităților specifice. Totodată, are obligația de a menține destinația imobilelor, pentru desfășurarea activităților de turism pentru tineret și pentru organizarea de tabere școlare.

  Potrivit hotărârii Guvernului, Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, începând cu anul 2011, va verifica și va controla periodic modul de folosire a imobilelor transmise, iar în cazul în care acestea nu sunt folosite în conformitate cu destinația de atunci, vor reveni în domeniul public al statului.

   

  ANUL

  Tabăra OCNIȚA (VÂLCEA) trece de la Autoritatea Națională pentru Sport și TINERET la Consiliului Local al Orașului Ocnele Mari

  Tabăra Ocnița (însemnând o clădirile, Vila Ana, blocul alimentar, clubul în aer liber, baia și wc-ul), trece din administrarea ANST (prin DJST Vâlcea) în administrarea Consiliului Local al Orașului Ocnele Mari.

  Consiliului Local al Orașului Ocnele Mari are obligația de a întreține și de a moderniza imobilele preluate și de a respecta standardele de calitate privind organizarea și desfășurarea activităților specifice. Totodată, are obligația de a menține destinația imobilelor, pentru desfășurarea activităților de turism pentru tineret și pentru organizarea de tabere școlare.

  Potrivit hotărârii Guvernului, Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, începând cu anul 2011, va verifica și va controla periodic modul de folosire a imobilelor transmise, iar în cazul în care acestea nu sunt folosite în conformitate cu destinația de atunci, vor reveni în domeniul public al statului.

  În raportul său, Curtea de Conturi subliniază că:

  Din informaţiile puse la dispoziţie de către reprezentanţii unităţilor administrativ teritoriale unde au fost transferate imobilele, s-a constatat că, în multe cazuri imobilele transferate sunt nefuncţionale, din lipsa fondurilor necesare efectuării reparaţiilor şi reabilitărilor. Nu a fost respectată obligaţia instituită în sarcina unităţilor administrativ- teritoriale de a „moderniza şi de a întreţine imobilele preluate în administrare şi să respecte standardele de calitate privind organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice acestora”. 

  Exemplificăm în acest sens: din inspecţia pe teren efectuată de auditorii publici externi ai Camerei de Conturi Vâlcea s-a constatat faptul că, în proporţie de 75%, imobilele – construcţii transferate în administrarea Consiliului Local al Oraşului Ocnele Mari se află într-o stare tehnică bună. Cu toate acestea, ele nu pot fi utilizate din lipsa dotării cu bunuri necesare funcţionării, în perioada de la preluare până în prezent nefiind alocate fonduri pentru întreţinerea şi modernizarea centrului de agrement.

  ANUL

  Taberele CRASNA, COMANDĂU, OZUNCA-BĂI, ZĂBALA (COVASNA) trece de la Autoritatea Națională pentru Sport și TINERET la Consiliului Județean Covasna

  Tabăra Crasna (însemnând 5 căsuțe de camping, clădirea anexă, magazia și cele 2 grupuri sanitare), trece din administrarea ANST (prin DJST Covasna) în administrarea Consiliului Județean Covasna.

  Tabăra Comandău (însemnând clădirea taberei, cele 17 căsuțe, pavilionul central, și grupul sanitar), trece din administrarea ANST (prin DJST Covasna) în administrarea Consiliului Județean Covasna.

  Tabăra Ozunca-Băi (însemnând clădirea taberei, cele 8 căsuțe Covasna, cele 2 căsuțe de camping, spălătorul și grupul sanitar), trece din administrarea ANST (prin DJST Covasna) în administrarea Consiliului Județean Covasna.

  Tabăra Zăbala (însemnând cele 15 căsuțe Covasna, cele 2 căsuțe tip L, bucătăria, magazia și corpul wc), trece din administrarea ANST (prin DJST Covasna) în administrarea Consiliului Județean Covasna.

  Consiliului Județean Covasna are obligația de a menține destinația imobilelor, pentru desfășurarea activităților de turism pentru tineret și pentru organizarea de tabere școlare.

  Potrivit hotărârii Guvernului, Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, începând cu anul 2011, va verifica și va controla periodic modul de folosire a imobilelor transmise, iar în cazul în care acestea nu sunt folosite în conformitate cu destinația de atunci, vor reveni în domeniul public al statului.

  În raportul său, Curtea de Conturi subliniază că:

  Deşi în conţinutul actelor normative este prevăzută obligaţia ANST de a verifica şi controla periodic modul de folosire a imobilelor transmise, în condiţiile în care primitorul are obligaţia menţinerii destinaţiei imobilelor preluate în administrare, s-a constatat că ANST/MTS nu a realizat controale în acest sens, motivându-se că această activitate nu este reglementată în actele normative referitoare la organizarea şi funcţionarea ministerului.

  Neefectuarea acestor verificări de către reprezentanţii ANST/MTS a condus la apariţia unor situaţii de natura celor prezentate în continuare: 

  1. Din informaţiile puse la dispoziţie de către reprezentanţii unităţilor administrativ teritoriale cărora li s-au transferat imobilele, s-a constatat faptul că, din lipsa fondurilor necesare efectuării reparaţiilor şi reabilitărilor, majoritatea imobilelor transferate nu sunt în stare de utilitate. În consecinţă obligaţia instituită în sarcina unităţilor administrativ teritoriale de a întreţine şi moderniza imobilele preluate în administrare şi de a respecta standardele de calitate privind organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice acestora nu a fost respectată. Cu toate acestea, imobilele nu au revenit în administrarea ANST.
  2. În multe din centrele de agrement nu se mai desfăşoară activităţi de tabere şcolare.

  Exemple edificatoare în acest sens sunt centrele de agrement Crasna, Comandău, Ozunca Băii şi Zăbala, transferate prin HG nr. 1198/2011 în domeniul public al judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna. Din informaţiile furnizate de către conducerea DJST Covasna şi urmare documentării realizate de Camera de Conturi Covasna, cu privire la două centre de agrement au rezultat următoarele:

  • CA Zăbala era funcţional la momentul predării. În luna februarie 2012, imobilele din patrimoniul centrului de agrement s-au reîntors în administrarea DJST Covasna, în temeiul unui contract de administrare încheiat cu Consiliul Judeţean Covasna. În cursul anului 2013 nu s-au desfăşurat activităţi de tabără, întrucât nu au existat solicitări în acest sens.
  • CA Comandău era nefuncţional la momentul predării. În prezent, dreptul de administrare asupra imobilelor din patrimoniul centrului de agrement revine Şcolii Populare de Artă şi Meserii Sfântu Gheorghe, conform contractului de administrare încheiat pe perioadă nelimitată între aceasta şi Consiliul Judeţean Covasna. În contract nu a mai fost prevăzută obligaţia menţinerii destinaţiei iniţiale a imobilelor, respectiv de a desfăşura activităţi de vacanţă şi/sau recreative pentru elevi.